top of page

Implementare Management de Proiect
in Organizatii (OPM)

Implementare Management de Proiect in Organizatii

Managementul de proiect organizațional (OPM) este un cadru lucrativ (Framework) utilizat pentru a alinia practicile de management ale proiectelor, programelor și portofoliilor cu strategia și obiectivele organizaționale, precum și adaptarea sau încadrarea acestor practici în contextul, situația sau structura organizațională. EUROPROIECT ESTATE® furnizează îndrumări managementului organizațional, personalului PMO și practicienilor pentru implementarea celor mai bune practici de management de proiect in organizatie.


Multe organizații încep să-și dea seama că managementul de proiect înseamnă mai mult decât a avea buni manageri de proiect. O capacitate de conducere integrată, de management și mediul de suport sunt chiar critice pentru managementul portofoliilor, programelor și proiectelor față de alte funcțiuni operaționale tradiționale și de suport. Managementul de proiect eficace reduce costurile nenecesare pentru realizarea afacerilor și conduce la realizarea obiectivelor strategice.


Organizațiile care utilizeaza practici ale managementului de proiect, procese ale realizării beneficiilor, practici de management ale programelor și portofoliilor obțin rezultate mai bune în proiecte comparativ cu altele mai puțin avansate în practicile managementului de proiect. În termeni simpli, concentrarea pe conținut, timp și buget, utilizata de managementul de proiect nu este suficienta pentru a gestiona amplitudinea și rata de schimbare, devenite norme în cele mai multe organizații.


Serviciile furnizate de EUROPROIECT ESTATE®  reprezintă o resursă pentru acei care vor să conceapă o abordare integrată a managementului portofoliilor, programelor și proiectelor organizației. Această abordare  se bazează pe conceptul de management de proiect organizational - OPM (Organizational Project Management).

Organizational Project Management

OPM dinamizeaza progresul capacității organizaționale prin dezvoltarea și corelarea principiilor și practicilor de management ale portofoliilor, programelor și proiectelor cu catalizatorii organizaționali (ex.  practici structurale, culturale, tehnologice și de resurse umane) pentru a susține obiectivele strategice. Pentru a obține rezultate sistematice, o organizație își evaluează capabilitățile, apoi planifică și implementeaza  îmbunătățiri aplicând cele mai bune practici. Serviciile noastre furnizează informații și sugestii pentru elaborarea unor practici și metode OPM utile, concentrându-se pe implementarea și adaptarea proceselor esențiale pentru utilizare organizațională, în special în acele organizații care nu au o abordare unificată a managementului proiectelor in vederea obtinerii de rezultate mai bune și avantaje competitive sustenabile.


Utilizarea OPM s-a amplificat în ultimii ani, fiind în curs de dezvoltare de la stabilirea bunelor practici pentru un proiect până la stabilirea de bune practici pentru un program si ulterior pentru stabilirea P3MO - Portfolio, Program, Project Management Office, pentru dirijarea diferitelor aspecte privind suportul, coordonarea și îmbunătățirea.


În timp ce unele organizații dețin practici formalizate, alte organizații tind să gestioneze proiectele într-o manieră ad-hoc. Deoarece proiectele au un punct comun de plecare, când este gândit modul de implementare al OPM în organizație, conceptul se extinde în întreaga organizație pe principiul implicării tuturor părților interesate necesare în realizarea obiectivelor strategice care sunt dependente de program şi de proiect. Multe organizații au formalizat managementul proiectelor și programelor, iar într-un număr din ce în ce mai mare de cazuri, managementul de portofoliu.


Aceste servicii sunt utile organizațiilor care doresc să realizeze beneficii prin implementarea strategiei OPM pentru realizarea cu succes a programelor și proiectelor, obținând astfel beneficiile scontate. Aceste servicii se adresează tuturor celor implicați în supravegherea, proiectarea, managementul, evaluarea sau în procesul de execuție și de îmbunătățire, precum și în rezultatele portofoliului, programului și proiectului. Acestea pot include:

  • Manageri executivi cu responsabilități în unitățile și diviziile de afaceri;

  • Manageri executivi implicați în conducere („leadership”) management sau supravegherea programelor si/sau proiectelor;

  • Manageri executivi responsabili pentru dezvoltarea politicilor referitoare la OPM;

  • Manageri executivi implicați în suportul OPM, cum ar fi PMO sau centrele de excelență;

  • Manageri de program și proiect, seniori în conducere și în poziții asociate cu OPM;

  • Profesioniștii în procese și schimbări organizaționale (incluzând asigurarea calității și îmbunătățirea maturității capacității managementului) implicate în proiectarea și Implementarea inițiativelor de îmbunătățire a performanțelor portofoliului, programului și de proiect.

Asigurarea unei bune strategii a cadrului lucrativ de implementare  a OPM presupune implicarea tuturor părților din organizație care afectează direct sau indirect, sau au un interes în selecția, livrarea sau rezultatele proiectelor. OPM reprezintă un concept mai larg decât portofoliile, programele sau proiectele; totuși în aceste trei domenii, OPM se concentrează pentru a se asigura că organizațiile își optimizează munca lor pentru a furniza o strategie orientată spre a realiza viziunea organizației sau starea viitoare.
Procesele, metodele și practicile OPM adoptate de organizație, se vor încadra în modelul de afaceri, organizarea structurală și alte funcții ce constituie organizația, respectiv de a realiza tot ce are nevoie pentru a crea valoarea dorită din portofoliile, programele și proiectele ei.

 

Organizațiile își pot dezvolta capabilitățile OPM la nivelul necesar pentru scopurile afacerilor lor și în secvența adecvată. OPM pledează pentru îmbunătățirea continuă și de aceea, organizațiile ar trebui să aibă abilitatea de a se adapta schimbărilor strategice, noilor modele de afaceri, fluctuației piețelor sau noilor tehnologii. Pentru a interacționa  cu toate elementele esențiale ale execuției, organizațiile au nevoie să documenteze modul în care organizația va aborda, planifica și va aduce procesele, practicile și instrumentele dorite relevante pentru a-și atinge obiectivele .

 

Politica și metodologia OPM, utilizate de o organizație, sunt critice în stabilirea unui sistem de practici, tehnici, proceduri și reguli utilizate în lucrările din portofolii, programe, proiecte pentru a satisface cerințele și a furniza beneficii. Metodologia OPM se adresează tuturor nivelurilor și formelor de activitate din portofolii, programe, proiecte. Alte procese catalizatoare esențiale facilitează Implementarea metodologiei OPM. O metodologie OPM bine planificată face conexiuni și modificări potrivite și utile în modelul de afaceri al organizației. Rezultatul se concretizează într-o metodologie OPM ce evoluează pentru a susține organizația în timp.

 

Serviciile furnizate de EUROPROIECT ESTATE® asigura in mod structurat parcurgerea unor etape esentiale pentru succesul implementarii :

  • pregătirea pentru Implementarea OPM – furnizarea practicienilor conceptele fundamentale, principiile și definițiile OPM, suprapunand componentele OPM pe modelul de afaceri  remarcând activitățile OPM existente sau cele lipsă.

  • implementarea și îmbunătățirea OPM – stabilirea cadrului lucrativ pentru implementarea OPM, identificarea decalajelor dintre starea curentă și cea dorită (viitoare), selectia și implementeaza  inițiativelor pentru a acționa asupra decalajelor și a le aduce la starea dorită.

  • implementarea  proceselor catalizatoare de bază - furnizează  liderilor OPM și managementului superior procesele catalizatoare de bază necesare pentru a facilita abilitatea organizației de a realiza obiectivele sale strategice prin managementul de portofoliu/program/proiect.

  • elaborarea unei metodologii de management de proiect croită după dimensiunea organizației - furnizează îndrumări liderilor OPM privind procesul pentru crearea unei metodologii dedicată portofoliilor, programelor și proiectelor sale. Această secțiune furnizează îndrumări pentru adaptarea  proceselor şi practicilor utilizând managementul de proiect ca exemplu.

Deși este utila pentru orice organizație care urmărește să își îndeplinească mai bine obiectivele strategice, implementarea managementului de proiect in organizatie – OPM, este deosebit de benefică pentru organizațiile care nu au o abordare unificată de management de proiect și pentru cele care se află în procesul de îmbunătățire sau susținere a cadrului actual de management al proiectelor. Pe măsură ce organizația dvs. crește odată cu trecerea timpului și se adaptează la tehnologiile noi, aceste servicii vă vor ajuta să mențineți un cadru stabil pentru a vă menține în conformitate cu strategia organizațională.

Aceste servicii furnizate de EUROPROIECT ESTATE® au la baza Standardul pentru Management de Proiect Organizational, elaborat de Project Management Institute PMI-USA [The Standard for Organizational Project Management (2018)], acesta fiind unul dintre cele mai recente standarde fundamentale ale PMI și este aliniat cu Ghidul pentru Organismul de Management al Proiectului (PMBOK® Guide) - ediția a șasea și alte standarde PMI. D-l. Ing. Marius Gaitan, PMP, PMI-PBA (care face parte din grupul de consultanta si coordonare pentru aceste servicii) este nominalizat in Anexa X1.4 din acest standard, ca si contribuitor pentru furnizarea de recomandari si imbunatatiri. 

Pentru informatii suplimentare despre OPM, daca doriti sa implementati OPM in organizatia Dvs. sau daca doriti sa va asiguram servicii externe OPM , nu ezitati sa ne contactati.

bottom of page