top of page

Control Integrat Cost-Durata (Cost Control)

Curs Cost Control - Europroiect Estate

Curs Corporate | Se poate organiza la cerere, exclusiv pentru companii

Curs Live Online

Acest curs, organizat ca un Ghid pentru Controlul Costurilor, acopera fiecare aspect din cadrul unui proiect: de la identificarea elementelor de baza (continut, estimare, programare, bugetare etc.), dezvoltarea si alocarea Pachetelor de Lucrari (WP - Work Package) si pana la  livrarea produsului final. Controlul Costurilor pentru proiectele de constructii trebuie sa fie piesa centrala din orice organizatie performanta, deoarece conecteaza toate sistemele din cadrul unei organizatii (management, financiar, achizitii, marketing, productie etc.), asigurand cel mai bun suport pentru decizii. Studiind cauzele intrarii in insolventa a firmelor de constructii, specialistii Europroiect Estate au constatat ca peste 70% din cazuri s-a datorat lipsei utilizarii unui sistem de control integrat a costurilor de constructie, abordarea incorecta, incompleta sau inexacta a controlului costurilor.


Acest curs se adreseaza tuturor celor care desfasoara sau sunt implicati in proiecte din ramura constructii si care doresc sa imediat aiba la indemana un sistem simplu si eficient de control, o unealta valoroasa, care sa asigure liantul de baza pentru echipa de proiect si pentru modul de interactiune cu celelalte departamente din cadrul organizatiei (financiar, achizitii, tehnic, calitate, marketing etc.). Cursul este deosebit de util pentru Cost Engineers.

Controlul Costurilor
Cost-Control-Specialist-Badge

Daca lucrati in industria constructiilor, acest curs este pentru dumneavoasta. Daca sunteti Manager Executiv, Manager Tehnic sau Manager de Proiect, acest curs este pentru dumneavoasta. Daca sunteti la inceput de drum ca Manager de Proiect sau ca membru al Echipei de Management de Proiect, atunci acest curs este pentru dumneavoasta. Daca sunteti arhitect si coordonati proiecte, acest curs este pentru dumneavoasta. Daca sunteti economist si activati in domeniul constructiilor, nu trebuie sa omiteti acest curs.

 

Daca sunteti jurist si activati in cadrul unei firme de constructii, nu ratati acest curs. Problematica tratata in cadrul acestui curs acopera nevoile curente si de perspectiva pentru controlului costului proiectelor, cursul furnizand nenumarate modele, sabloane, scheme si ghiduri orientative gata de utilizare, pentru a fi puse imediat in practica (ready-to-use).

Acesta curs este unul tactic si de aceea abordeaza multe elemente practice in detaliu,  adresandu-se tuturor acelora care doresc sa finalizeze cu succes o treaba bine facuta in cadrul unui proiect. Exista poate si alte cursuri cu aceasta tema si o multitudine de informatii pe Internet, dar o structurare atat de clara si concisa, gata pentru a fi pusa in practica imediat, un ghid pas-cu-pas,  nu exista pana in prezent.

Prerequisites

 • Cunostiinte de Programarea Proiectelor

 • Cunostiinte de Managementul Costurilor Proiectului

Module Curs

 • Introducere si Organizarea Sistemului de Control al Proiectelor de constructii

 • Tehnica WBS – Work Breakdown Structure

 • Programarea si Bugetarea Proiectelor de constructii

 • Sistemul de Autorizare a Lucrarilor Proiectelor de constructii

 • Sistemul de Contabilizare a Lucrarilor Proiectelor de constructii

 • Sistemul de Analiza si Raportare a Lucrarilor Proiectelor de constructii

 • Sistemul de Control al Schimbarilor a Lucrarilor Proiectelor de constructii

 • Ghidul de Conformitate al Sistemului de Control al Proiectelor de constructii

 • Sistemul de Supraveghere a Sistemului de Control

 • Proceduri si Diagrame de Flux pentru utilizarea practica a Sistemului de Control al Proiectelor de Coontructii

Fiecare sectiune din cadrul acestui curs trateaza complet problemele abordate, finalizandu-se cu documente sablon, gata pentru utilizarea imediata. In unele sectiuni sunt prezentate metode eficiente pentru lucrul in echipa, modul practic de repartizare eficienta a rolurilor si responsabilitatilor participantilor, iar la finalul cursului sunt prezentate diagrame de flux, ce pot fi implementate cu usurinta in cadrul structurilor actuale ale organizatiilor si care pot fi utilizate imediat si urmarite pas-cu-pas.

Instrumentele și tehnicile sunt total independente de studiile de caz (practice) prezentate, acestea putand fi aplicate in orice organizație, indiferent de marime, sau de proiect.

 

Fiecare secțiune prezinta teorii, instrumente și tehnici, urmate de aplicarea lor practica. În acest fel, exista puncte de referință duble.Primul este o prezentare teoretica, în timp ce pentru al doilea sunt exemple din viața reală (proiecte reale), care se construiesc unul pe altul.

 

Procedurile și responsabilitățile definite opereaza la toate nivelurile organizatiei si a echipelor de management al proiectului, toate acestea fiind implicate în procesul de control al proiectului.  Coordonarea și controlul sistemului de management al costurilor și programului proiectului furnizeaza date precise și previzionare pentru proiect. Sistemul asigura inclusiv controlul managementului schimbărilor, identifica impactul posibil, menține sub supraveghere toate activitățile proiectului care afectează costul și programul prin rapoarte reale, pe baza parametrilor de stare ai proiectului.

Continutul Sectiunilor Cursului

INTRODUCERE

Cursul Sistemul de Control integrat COST-DURATA al Proiectului este organizat si are la baza metode, instrumente si tehnici recunoscute pe plan mondial. Implementand procesele si procedurile prezentate in cadrul cursului, organizatia va putea:

 • Sa stabilească o abordare standard pentru organizarea diverselor elemente ale proiectului.

 • Sa faciliteze formarea unui buget global, pe etape planificate, pe baza programului și estimarii costurilor proiectului .

 • Sa controleze fluxul de activitati al proiectului, prin definirea modului in care lucrarile sunt formal autorizate.

 • Sa capteze costurile reale ale proiectului, prin intermediul unui sistem de contabilizare a costurilor.

 • Sa stabileasca progresul specific al lucrarilor din proiect pana la nivel de detaliu.

 • Sa efectueze analizei variatiilor fata de linia planificata a proiectului (referinta), pe baza rezultatelor obținute din prelucrarea datelor reale provenite de pe site-ul proiectului (statusul curent), pentru a măsura performanța în raport cu linia de referinta a proiectului aprobat si a fundamenta deciziile privind masurile corective necesare.

 • Stabilirea unui proces consistent pentru controlul schimbarilor fata de linia de referinta a proiectului.

     

Orientările și procedurile descrise în acest Curs pentru Sistemul de Control al Proiectului nu sunt de natură directiva, dar reprezintă abordarea standard pentru controlul proiectelor.  În funcție de mărimea, complexitatea și riscul proiectului, procesele pot fi adaptate pentru a facilita cel mai bine realizarea cu succes a obiectivelor proiectului. Punerea în practica a Manualului Sistemului de Control pentru proiect poate să fie abordata în mod specific în toate fazele de executie a proiectului.

Rolurile si Responsabilitatile din cadrul proiectului pentru:

 • Clientul Proiectului

 • Managerul de Proiect

 • Managerul de Proiect Asociat

 • Managerul pentru Conturile de Control

 • Managerul Financiar si

 • Managerul Executiv

ORGANIZARE

Această secțiune a Cursului pentru Sistemul de Control al Proiectului descrie elementele organizatorice ale procesului de control, modul de organizare a lucrarilor, definirea si organizarea activitatilor proiectului si definirea si organizarea Conturilor de Control ale Proiectului.

Sistemul de Control al Proiectului are la baza Programul Graficului de Executie (dezvoltat, structurat si organizat conform unor instrumente si tehnici speciale). Acest sistem prezinta modalitatea de integrare a Graficului de Executie al proiectului cu Organigrama si cu Resursele, pentru a genera si analiza rezultatele privind evolutia costurilor proiectului, pe baza rezultatelor de stare reale.


Cursul prezinta tehnica WBS – Work Breakdown Structure : Structura Descompusa a Lucrarilor Proiectului - de la teorie la practica: ce este WBS, cum se dezvolta un WBS eficient, cum se creaza Pachetele de Lucrari, cum se codeaza WBS, cum pot fi urmarite resursele, costurile, duratele … etc.

 

Cursul prezinta Dictionarul WBS – de la teorie la practica: ce este Dictionarul WBS, cum se dezvolta, ce trebuie sa contina acesta si modalitatile prin care se “etanseaza” livrabilele si intregul continut al proiectului.


Integrarea WBS cu OBS (Organigrama) proiectului – de la teorie la practica: cum se realizeaza integrarea, cum se pot identifica si urmari eficient resursele proiectului, cum se definesc si cum se aloca rolurile si responsabilitatile, pentru a corela continutul proiectului cu fiecare responsabil alocat.

SISTEMUL DE PROGRAMARE si BUGETARE a PROIECTULUI

Această secțiune a cursului pentru Sistemul de Control integrat COST-DURATA al Proiectului descrie procesele de planificare necesare pentru a dezvolta un Plan de Proiect practic. Aceste procese  sunt puse în aplicare de către echipa desemnata de management a proiectului, avand ca scop realizarea integrarii Programului Graficului de Executie cu Bugetul Proiectului. Cursul prezinta modalitatea practica de dezvoltare a unei linii de referinta (de baza) pentru proiect, fata de care sa poata fi masurate si comparate rezultatele reale, obtinute pe durata executiei proiectului.

In cadrul acestei sectiuni sunt prezentate modalitatile de a genera un program rezonabil pentru lucrari care sa conduca la finalizarea proiectului, program care, atunci când este încărcat cu resurse, sa formeze o bază integrata pentru proiect.

Cursul prezinta modalitatile de dezvoltare a Programului Graficului de Executie al Proiectului, structurat si codat in concordanta cu structura WBS (Work Breakdown Structure).  Pentru obtinerea unui program eficient si flexibil pentru proiect , sunt prezentate modalitatile de abordare a planificarii programului, plecand de la evenimentele majore din cadrul proiectului (Fazele determinante) si dezvoltand fiecare etapa pana la nivelul elementelor de control, inclusiv rolurile si responsabilitatile pentru membrii echipei de management a proiectului.  Prezentarea Sistemului de Management a Costurilor, continua cu relatia cu Clientul, estimarea si bugetarea costurilor in vederea definirii si dezvoltarii unui Plan de Conturi de Control (corelat cu structura WBS si cu Rolurile si Responsabilitatile definite), cursul prezentand elemente practice, aplicabile imediat.


Modalitatile de definire a unei linii de referinta pentru costurile proiectului (fata de care sa poate fi masurate variatiile rezultatelor reale) sunt prezentate impreuna cu instrumentele si tehnicile ce trebuiesc utilizate, completand cu exemple pentru Programul Graficului de Executie, exemple pentru Planul de Conturi de Control, Documente Sablon pentru dezvoltarea Pachetelor de Lucru (WP) … etc.

SISTEMUL DE AUTORIZARE A LUCRARILOR PROIECTULUI

Sistemul de Autorizare a Lucrarilor este necesar în timpul fazei de execuție a proiectului pentru a controla fluxul de lucrari care urmează să fie realizate, cu încadrarea in bugetul autorizat al proiectului. Această procedură formală, este utilizata pentru a fixa pentru activitatile din proiect, limitele impuse de manageri, în autoritatea lor de a angaja și cheltui resursele cu care va fi incarcat proiectul. Aceste limitări oferă pentru Managerul de Proiect, asigurarea ca nici o lucrare nu este autorizata, decat daca a fost planificata și bugetata în mod corespunzător.

Cursul prezinta pas-cu-pas Procesul de Autorizare a Lucrarilor , modalitati eficiente de relationare (delegarea de responsabilitate) intre Managerul de Proiect si Responsabilii pentru Conturile de Control definite. Sunt prezentate diferite tipuri de autorizatii specifice (Autorizarea Lucrarilor, Autorizarea Achizitiilor, Autorizarea Deplasarilor, … etc. ), respectiv autorizarea elementelor ce pot impacta costurile proiectului.

SISTEMUL DE CONTABILIZARE A PROIECTULUI

Scopul Sistemului de Contabilizare a Proiectului este de a colecta costurile reale suportate de proiect, care prin comparație cu datele din liniile de referinta, pot furniza Managementului de Proiect starea bugetului proiectului. Deoarece forța de muncă (proprie  și subcontractata) și achiziția de materiale / echipamente, reprezintă cea mai mare parte a cheltuielilor unui proiect, este esențială contabilizarea corecta pentru ambele categorii de cheltuieli, pentru a obține o înțelegere reala a modului în care proiectul este performant, fata de Linia Directoare de Baza a Performantei Proiectului (referinta).

Sunt abordate aspecte practice (delegare de responsabilitati, codarea, colectare si raportarea)  privind contabilizarea costurilor pentru munca, achizitii, deplasari, conturi creditoare (achizitii deschise, achizitii efectuate prin instrumente de plata …etc.) si organizarea acestora intr-un Jurnal de Intrari, Evidenta cu Inventarul Stocurilor, Costurile Indirecte si Sistemul de Contabilizare a Materialelor.

Aceasta sectiune a cursului include exemple cu Rapoarte de Stare ale Proiectului, Rapoarte cu Angajamente de Plata deschise … etc.

STATUSUL SI PROGRESUL PROIECTULUI

In aceasta sectiune a cursului este prezentat si explicat modalitatea în care poate fi determinată starea reala a proiectului (statusul) în timpul executiei Planului de Proiect. Sunt descrise modalitatile de colectare saptamanal / lunar, a datelor pe baza carora poate fi calculata valorea efectiva a lucrarilor executate. Cunoașterea statusului proiectului este utila pentru toate nivelurile de management de proiect, în vederea luarii de măsuri corective corespunzătoare, atunci când exista deviatii fata de Linia Directoare actualizata (de referinta), stabilita in Planul de Proiect.

Sunt prezentate instrumente si tehnici ce pot fi utilizate, modul de calcul, de interpretare si de utilizare a indicatorilor tehnico-economici privind starea reala a proiectului. Pe baza Statusului Rapoartelor de Actualizare finalizate pentru toate Conturile de Control definite, se poate defini, impreuna cu responsabilul fiecarui Cont de Control, masurile corective (incl. modalitatea de aprobare si punere in practica) pentru aducerea proiectului in parametrii planificati si aprobati.

ANALIZA si RAPORTARE

In aceasta sectiune a cursului Sistemul de Control integrat COST-DURATA al Proiectului sunt prezentate si explicate modalitatile  prin care poate fi determinată, analizata și documentata starea de performanță a proiectului în timpul executiei.  Aceasta analiza furnizeaza  echipei de proiect o înțelegere și o evaluare a proiectului și progresului acestuia. Pe baza Variațiilor de Cost și de Programare fata de Linia Directoare de Baza pentru Masurarea Performantei Proiectului (Cost Baseline) sunt derivate anumite valori, prin analiza metricilor  proiectului.

Cursul prezinta modalitatea de stabilire a unor praguri de variație, pentru a ajuta managementul de proiect să-și concentreze atenția și resursele pe deviatiile cu cea mai mare semnificație pentru proiect. Rezultatele din analiza variațiilor pot furniza elementele de baza pentru acțiunile de management, in vederea rezolvarii problemelor din proiect, înainte ca acestea să devină probleme substanțiale grave.


Este prezentata modalitatea de analiza a variatiilor fata de linia directoare (referinta), Indicatorii de Variatie si de Performanta pentru proiect ( variatii de cost, variatii de programare, estimarea costului la finalizare, estimarea datei estimative de finalizare a proiectului …etc.).

    
Modalitatea de obtinere si utilizare a Rapoartelor de Management pentru proiect este tratata intr-o sectiune separata din cadrul cursului.  Raport cu Angajamentele Deschise, Raport de Stare, Raport pe 12 luni, Raport cu Cheltuieli in Luna sunt doar cateva dintre rapoartele curente.


La acestea se adauga:

 • Rapoarte de Analiza a Proiectului,

 • Raportul “Red Flag” (cu depasirile de cost / durata),

 • Raport de Analiza Variatiilor impreuna cu Diagramele privind Performanta Proiectului si Diagramele cu Indicatorii de Stare ai proiectului, care sunt elemente de baza pentru fundamentarea deciziilor de management privind administrarea si dirijarea proiectului catre succes.

SISTEMUL DE CONTROL AL SCHIMBARILOR PROIECTULUI

 

Procesul de Control al Schimbărilor prezentat în această secțiune a cursului, este unul dintre cele mai solicitate (si asteptate) elemente din cadrul acestui curs. Desi toate proiectele de constructii sunt impactate de schimbari (care impacteaza direct profitabilitatea proiectului datorita lucrarilor suplimentare, a fortei de munca si materialelor suplimentare utilizate … etc.) abordarea acestui proces nu este facuta procedural si sistematic. O parte insemnata (intre 25 si 40%) din pierderile realizate de firmele de constructii (se considera pierdere si o reducere a profitului estimat la startarea proiectului) se datoreaza managementului schimbarilor (sau mai bine spus, lipsei managementului schimbarilor) in cadrul proiectelor.

Schimbarile fata de Linia Directoare de Bază a Performantei Proiectului (referinta), pot să apară ca urmare a schimbarilor contractuale, aplicarea bugetului nedistribuit, utilizarea fondurilor de rezervă de urgență, utilizarea fondurilor de management, replanificare, sau de reprogramare formala. Managementul schimbărilor de la Linia Directoare de Bază a Performantei Proiectului (referinta) este crucial, pentru a ne asigura ca aria de cuprindere a lucrarilor din cadrul proiectului, programul proiectului si costul nu scapa de sub control. Schimbarile trebuie să fie pe cat posibil reduse și în mod normal trebuiesc aprobate doar pentru schimbarea ariei de cuprindere, pentru adecvarea proiectului tehnic, pentru fiabilitate, performanță, reducerea costurilor, sau din considerente de siguranță / de mediu.

CEREREA DE SCHIMBARE (Change Request)

Procesul de Control al Schimbărilor permite echipei de proiect sa identifice, sa evalueze, sa aprobe, si sa documenteze propunerile de schimbare a Liniei Directoare de Bază (referinta) a Proiectului aprobat. Cursul prezinta un sistem pas-cu-pas de generare, aprobare, implementare si urmarire a schimbarilor din cadrul proiectului, definind clar nivelurile de responsabilitate, persoanele implicate si modul de gestionare.

Cursul contine o prezentare completa a procesului de management a schimbarilor din cadrul unui proiect, documentele sablon ce pot fi utilizate, recomandari privind completarea acestora si modalitatea cea mai eficienta de utilizare, modalitatea de urmarire pe baza de jurnal, precum si structura si responsabilitatile unui grup definit pentru a aproba schimbarile din cadrul proiectului.

GHID DE CONFORMITATE

Această secțiune a cursului pentru Sistemul de Control al Proiectelor, identifică fiecare capitol și fiecare secțiune care abordează orientările folosite, respectiv:

ORGANIZAREA

 • Definirea elementelor lucrarilor autorizate pentru programul proiectului

 • Identificarea programului Structurii Organizationale

 • Asigurarea integrarii planificarii, programarii si bugetarii proiectului

 • Identificarea organizarii companiei sau funcția de responsabilitate

 • Asigurarea integrarii Structurii de Defalcarea a Lucrarilor - WBS și Structurii Organizationale – OBS

 
PLANIFICAREA, PROGRAMAREA si BUGETAREA PROIECTULUI

 • Programarea Lucrarilor Autorizate

 • Identificarea livrabilelor, reperelor (milestone), obiectivelor de performanță

 • Stabilirea și menținerea unui Buget-timp de referinta

 • Stabilirea Bugetelor pentru Lucrarile Autorizate

 • Identificarea Lucrarilor Autorizate din fiecare  Pachet de Lucru

 • Verificarea si Asigurarea Proiectului

 • Identificarea și Controlul Activitatilor Nivel de Effort

 • Stabilirea valorilor pentru buget pentru fiecare componentă organizațională

 • Identificarea Rezervelor de Management și Bugetul Nerepartizat

 

CONSIDERENTE PENTRU CONTABILIZARE

 • Costurile Directe

 • Sumarizarea Costurilor Directe din Conturile de Control

GLOSAR DE TERMENI

In aceasta sectiune a cursului sunt trecuti in revista, prezentati si explicitati termenii specifici de management de proiect utilizati in cadrul Sistemului de Control al Proiectului. Este o sectiune deosebit de utila, deoarece toate persoanele implicate in proiect trebuie sa utilizeze un limbaj comun, cu intelegerea exacta a termenilor specifici utilizati.

SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE

Implementarea  Sistemului de Control al Proiectului definește procesele și procedurile pentru implementarea acestui sistem pentru proiectele executate. Dupa implementarea  acestui sistem, este esențial să fie initiat un proces de supraveghere continuă, pentru a evalua eficacitatea acestui instrument de management, prin care se  comunica managementului proiectului, costurile, programul și performanța tehnică a proiectului.

 

Rezultatele de la aceasta evaluare pot fi utilizate de către Managerul de Proiect si  echipele de management, pentru a face corecții și îmbunătățiri pentru unele procese, acolo unde este nevoie (asta conducand la maturizarea proceselor utilizate). Sistemul de Supraveghere realizează două obiective: in primul rând, determină dacă procesele și procedurile descrise în Manualul Sistemului de Control al proiectelor opereaza așa cum este prevăzut; iar în al doilea rând, se constată dacă aceste procese și proceduri continua să respecte liniile directoare stabilite.

 

PROCEDURI pentru SISTEMUL de CONTROL

In aceasta sectiune a cursului sunt prezentate Procedurile si Diagramele de Flux ce pot fi implementate in cadrul organizatiilor, pentru utilizarea eficienta a Sistemului de Control al Proiectelor, respectiv:

 • Procedura pentru Planificarea Programului Proiectului

 • Procedura pentru Planificarea Costurilor Proiectului

 • Procedura pentru Raportarea Performantei Proiectului

 • Procedura de Control a Schimbarilor

Procedurile și responsabilitățile definite opereaza la toate nivelurile organizatiei si a echipelor de management al proiectului, toate acestea fiind implicate în procesul de control al proiectului. Coordonarea și controlul sistemului de management al costurilor și programului proiectului furnizeaza date precise și previzionare pentru proiect.

 

Sistemul asigura inclusiv controlul managementului schimbărilor, identifica impactul posibil, menține sub supraveghere toate activitățile proiectului care afectează costul și programul prin rapoarte reale, pe baza parametrilor de stare ai proiectului. Procesul decizional are un suport puternic, datorita rezultatelor obtinute din integrarea sistemului financiar-contabil cu cel privind utilizarea resurselor,  programul duratelor și schimbarile proiectului, pentru a se asigura date eficiente și corecte pentru nivelul decizional, și pentru a furniza rapoarte periodice privind starea de performanță, inclusiv analiza valorii dobandite.

Detalii tehnice

Cursul este în format audio-video, live online și este necesar ca fiecare participant să dețină un dispozitiv electronic de tip calculator sau telefon mobil, o conexiune bună la internet și microfon. 

- Sistem de operare Windows

- Sistem de operare MacOS 

- Telefon mobil cu sistem de operare Android 

- Telefon mobil cu sistem de operare IOS (iPhone)

bottom of page