top of page

Management de Proiect in Constructii

Servicii Management de Proiect in Constructii

Serviciile pentru managementul proiectelor sunt necesare și esențiale pentru a obtine succesul. Serviciile de management de portofoliu, de program si de proiect oferite de EUROPROIECT ESTATE®  sunt adaptate nevoilor specifice ale fiecărui client.  Accentul nostru este pus pe gestionarea eficientă și eficace, care vizează protejarea intereselor clienților noștri si de aceea echipa noastra de manageri de proiect in construcții se mândrește cu serviciile pe care le oferă.

Puteți realiza un proiect  din industria constructiilor cu noi, incepand de la inițiere până la finalizare. Sau, dacă proiectul dvs. a startat deja sau a ratat cateva repere (milestone) critice, contactați-ne și vom lua masuri utilizand instrumente si tehnici de  management de proiect, pentru a aduce proiectul in graficul planificat si aprobat.

Pentru a furniza o viziune clara asupra serviciilor oferite, este util sa prezentam principalele faze / etape care sunt parcurse de un proiect de constructii:

Fazele tipice ale proiectului de constructii

Oferim servicii de management de proiect in construcții printr-o serie de servicii aplicate proiectelor și programelor de construcții - de la planificare și proiectare până la etapele de construcție și post-construcție - în scopul atingerii obiectivelor proiectului, inclusiv managementul calității, costului, programului și continutului.  EUROPROIECT ESTATE® înțelege că managementul profesional al proiectelor este un element strategic pentru succesul proiectelor. Nu există nici un substitut pentru un manager de proiect competent echipat cu instrumentele și resursele corecte pentru a respecta programele stabilite, bugetele și obiectivele proiectului.

O bună planificare la începutul proiectului și anticiparea unor situații neprevăzute va ajuta întregul proces să meargă mult mai bine. In cele ce urmeaza vom face o prezentare succinta a fiecarei etape din figura de mai sus.

PROIECTAREA TEHNICA

Aceasta este prima etapă a unui proiect de construcție și, odată finalizată, semnalează începutul procesului de licitare. În contractele de proiectare-ofertare-construire (design-bid-build), proprietarul alege un antreprenor pe baza proiectelor finalizate. În acest stadiu, un arhitect sau un inginer apreciază mai întâi fezabilitatea proiectului pe baza regulamentelor și codurilor clădirii, precum și numărul de camere, dimensiunea clădirii și spațiul necesar. Apoi, el sau ea creează schițe schematice sau planse desenate, facand o cercetare a tipului de echipamente și materiale necesare și costul lor. Exista posibilitatea ca acestia sa se ocupe de obtinerea avizelor / autorizatiilor necesare relizarii constructiei.

Avizele necesare in aceasta etapa sunt :

 • Certificatul de Urbanism ( act emis de autoritatile administratiei publice locale prin care se fac cunoscute solicitantului elementele care caracterizeaza regimul juridic, economic si tehnic al unui imobil, stabilite prin evidentele existente si documetatiile de  urbanism aprobate, respectiv respectarea Planului de Urbanism General – PUG, incadrarea in Planul de Urbanism Zonal – PUZ,   ProcentuI de Ocupare – POT, regimul de inaltime,  ... etc. ) - este emis de Primarie prin Biroul de Urbanism

 • Autorizatia de Constructie (necesita un Proiect pentru Autorizatia de Constructie – (PAC) / anterior numit Documentatie Tehnica pentru Autorizatia de Constructie – (DTAC) ) -  act prin care autoritatea publica locala avizeaza solutia prezentata de solicitant. Autorizatia de constructie este eliberata de Primarie - Serviciul de Urbanism din localitatea / sectorul in care se afla terenul.

 • Documentatia cu Detaliile de Executie (DDE) – contine de fapt proiectul tehnic propriu-zis, complet; documentatia este structurata pe specialitati, respectiv: : arhitectura, rezistenta structuri, instalatii sanitare, instalatii termice, instalatii:gaze, instalatii electrice (inclusiv curentii slabi de la telefon, TV,cablu, sonerie, alarma, aer conditionat), ventilatii, sistematizare verticala ... etc., fiecare documentatie continand piese scrise si piese desenate, dezvoltate conform normelor si reglementarilor legale din domeniul constructiilor.

PRE-CONSTRUCTIA

     Dupa încheierea procesului de licitare, proprietarul a ales un antreprenor general. Antreprenorul trebuie apoi pus in contact cu echipa de proiect, inclusiv cu un administrator de contract, un manager de proiect, un inginer de teren și un supervizor. Aceasta echipa primește site-ul pentru construcție. Ei efectuează un examen la fața locului, testează solul și identifică eventualele situații neașteptate, cum ar fi constrangerile legate de mediu. Este important de mentionat faptul ca aceasta echipa este formata din reprezentanti ai clientului, proiectantului, constructorului si , daca este posibil ai furnizorilor de materiale si servicii.

PROCUREMENT SI ACHIZITII

     Echipa proiectului achiziționează echipamentele, materialele și forța de muncă necesare. Cu alte cuvinte, etapa de achiziție este atunci când echipa achiziționează tot ce are nevoie pentru a finaliza proiectul. Complexitatea acestei etape depinde de mărimea proiectului și a companiei. Companiile mari de construcții au de obicei departamente de achiziții care angajează forță de muncă și achiziționează materiale pentru mai multe proiecte simultan. Pentru proiecte mai mici, echipa poate cumpăra cantități limitate de materiale prin livrări locale sau poate angaja subcontractori.

CONSTRUCTII

     Pentru a demara faza de construcție, managerul de proiect sau superintendentul va organiza o întâlnire cu antreprenorul general, subcontractanții și vânzătorii de materiale pentru a stabili regulile de bază pentru a lucra împreună. Lipsa acestor reguli creaza haos, nesincronizari si pierderi de timp si de bani, conducand adesea la intarzieri, neintelegeri si litigii. Echipa trebuie să se pregătească pentru a începe construcția, pentru a finaliza activități cum ar fi amenajarea unor spații de stocare temporară, securizarea amplasamentului, elaborarea unui plan de gestionare a materialelor și a unui plan de manipulare, stabilirea programelor de siguranță și multe altele. După aceea, echipa poate începe construcția.

COMMISSIONING

     După finalizarea construcției, poate începe etapa de punere în funcțiune. Există două părți ale procesului de punere în funcțiune. În primul rând, echipa de proiect trebuie să testeze sistemele și echipamentele pentru a se asigura că totul funcționează corect înainte de a transfera clădirea catre viitorul proprietar. Apoi, echipa trebuie să instruiască personalul proprietarului în operarea și întreținerea sistemelor din clădirea nouă. In unele cazuri (daca proprietarul doreste, se poate incheia un contract pentru intretinerea si mentenanta constructiei cu o firma specializata).

OCUPAREA DE CATRE PROPRIETAR

     Când proprietarul se mută în clădirea nouă, începe perioada de garanție. Acest lucru asigură că toate materialele, echipamentele și calitatea clădirilor corespund așteptărilor evidențiate în contract. Există două tipuri de garanții: garanții exprese (scrise și incluse în contract) și garanții implicite (stabilite sau cerute de lege).

INCHIDERE PROIECT

     Această fază finală face legătura între cele două momentul de start si cel de finalizare al proiectului. Echipa încheie oficial toate obligațiile contractuale rămase pentru a finaliza proiectul. Aceștia pot crea o listă a cerintelor proiectului care nu au fost îndeplinite și pot efectua o revizuire post-proiect, a documentelor de arhivă sau va întocmi un raport de finalizare a proiectului.

Serviciile furnizate de EUROPROIECT ESTATE® sunt structurate in trei categorii principale in functie de entitatea la care se adreseaza:

 1. Servicii care se adreseaza proprietarului proiectului (firma sau persoana care dezvolta proiectul)

 2. Servicii pentru firmele de constructii (firme care executa lucrari de constructii)

 3. Servicii pentru beneficiarii proiectului (viitorii proprietari ai rezultatelor proiectului)

    

     Pentru fiecare categorie mentionata mai sus, serviciile de management de proiect devin specifice, deoarece nevoile fiecarei categorii sunt diferite. Mai mult decat atat, in fiecare faza / etapa specifica ciclului de viata a unui proiect de construtii, exista servicii specifice, avand caracter diferit in functie de pozitia proprietarului proiectului.

Astfel, contractele de achizitii publice sunt reglementare de urmatoarele legi:

 • Legea nr. 98/2016 – Achizitii Publice, impreuna cu HG nr. 395/2016 pentru Normele Metodologice la Legea nr. 98/2016,

 • Legea nr. 99/2016 – Achizitii Sectoriale, impreuna cu HG nr. 394/2016 pentru Normele Metodologice la Legea nr. 99/2016 si

 • Legea nr. 100/2016 – pentru Concesiunile de lucrari si servicii impreuna cu HG nr. 867/2016  de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din pentru Legea nr. 100/2016 si hotarari de guvern ( Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice ) iar contractele de achizitii private nu au inca un statut bine / complet reglementat in Romania.

    

Este de remarcat faptul ca Hotararea nr. 907/2016 reglementează etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice pentru realizarea obiectivelor/proiectelor noi de investiţii în domeniul construcţiilor, a lucrărilor de intervenţii la construcţii existente şi a altor lucrări de investiţii, ale căror cheltuieli, destinate realizării de active fixe de natura domeniului public şi/sau privat al statului/unităţii administrativ-teritoriale ori de natura domeniului privat al persoanelor fizice şi/sau juridice, se finanţează total sau parţial din fonduri publice, respectiv din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru aceasta categorie, EUROPROIECT ESTATE® asigura urmatoarele servicii:

 • Servicii pentru participarea la Licitatii – Achizitii Publice : SEAP / SICAP

 • Analiza Documentatiei de Atribuire (DA), a Fisei de Date (FD) si a Caietelor de Sarcini (CS),  emiterea de Clarificari catre Autoritatea Contractanta (AC) si raspuns la solicitari din partea AC

 • Verificarea eligibilitatii pentru solutia ofertata

 • Verificarea conformitatii fiecarui vendor / subcontractor

 • Analiza de retea, dezvoltarea Graficului Gantt, identificarea Drumului Critic (DC) prin metoda drumului critic (CPM)

 • Analiza riscurilor proiectului

 • Alte cerinte specifice din Fisa de Date, Documentatia de Atribuire sau Caietul de Sarcini;

 

Servicii care se adreseaza PROPRIETARULUI PROIECTULUI (Project Owner)

 • Project Management in Constructii (Project Manager pentru echipa Proprietarului)

 • Revizuirea documentelor si documentatiilor de constructii pentru proiect

 • Elaborarea si dezvoltarea Planului de Management a Proiectului

 • Definirea obiectivelor proiectului, setarea livrabilelor, planificarea si implementarea strategiei de abordare a proiectului

 • Dezvoltare Master Plan (programarea conceptuala a proiectului)  

 • Coordonarea vendorilor (contractori si subcontractori) si livrarilor

 • Dezvoltare Master Buget (cost) pentru proiect (estimarea conceptuala)

 • Stabilirea, monitorizarea si actualizarea comunicarilor cu proprietarul din cadrul proiectului ( proiectanti tehnici, antreprenor general, subcontractori, furnizori de produse si servicii ... etc.)

 • Analiza Cost-Beneficiu ( CBA – Cost-Benefit Analysis), Planificarea fluxurilor de numerar (Cash in-flow si Cash out-flow), atat pentru faza / etapa proiect cat si post-proiect (ciclul de viata al proiectului si cel al produsului).

 • Planificarea si Programarea proiectelor de constructii

 • Managementul Programului Graficului de Executie - controlul periodic al duratelor pentru asigurarea incadrarii in termene, raportare stare proiect si prognoza pentru data finala de inchidere a proiectului.

 • Managementul Costurilor - controlul periodic al costurilor pentru asigurarea incadrarii in buget, rapoarte de stare, indicatori de performanta a costurilor si prognoza costului la finalizare.

 • Managementul Calitatii Proiectului – supervizare QA (Asigurarea Calitatii) si QC (Controlul Calitatii) ; Audit pentru calitate.

 • Managementul Riscurilor Proiectului

 • Managementul Schimbarilor din proiect (materiale, costuri, durate, resurse ... etc.)

 • Utilizarea instrumentelor si tehnicilor de project management pentru finalizarea cu succes a proiectului

 • Coordonarea echipelor de proiect

 • Inchiderea finala a proiectului, garantie, manualul de operare

 

Servicii pentru FIRME DE CONSTRUCTII CARE EXECUTA LUCRARILE DE CONSTRUCTII

 • Servicii pentru participarea la Licitatii – Achizitii Publice : SEAP / SICAP

 • Servicii de scolarizare personal – management de proiect in constructii

 • Servicii de implementare management de proiect in organizatie – OPM

 • Servicii de infiintare / dezvoltare Project Management Office - PMO

 • Elaborare si dezvoltare Plan de Management al Proiectului

 • Implementare metodologie management de proiect in organizatie

 • Servicii in ETAPA DE PLANIFICARE A  PROIECTULUI

  • Dezvoltarea Planului de Management al Proiectului

  • Stabilirea obiectivelor proiectului, identificarea lucrarilor ( structura descompusa a lucrarilor – WBS) , stabilirea livrabilelor, a criteriilor de acceptanta si a metricilor de masurare;

  • Planificarea Programului Graficului de Executie – identificare Pachete de Lucrari si activitati, asistenta estimare durate, dezvoltare si diagrama de retea, identificare Drum Critic, stabilire referinta de timp (Time Baseline) si aprobarea acesteia, Graficul Gantt / CPM (Critical Path Method)

  • Planificarea Costurilor și Resurselor pentru proiect – asistenta estimare realista si bugetare a costurilor, stabilire referinta de cost (Cost Baseline) si aprobarea acesteia,

  • Managementul Calitatii Proiectului – planificare QA (Asigurarea Calitatii) si QC (Controlul Calitatii) ; .

 • Servicii in ETAPA DE EXECUTIE A PROIECTULUI

  • Conducerea si Managementul lucrarilor proiectului

  • Managementul Programului Graficului de Executie - intretinere-actualizare Grafic Gantt, Rapoarte de Stare, Rapoarte de Performanta, previzionarea data de finalizare.

  • Managementul Costurilor și Resurselor pentru proiect - controlul detaliat al costurilor si monitorizarea executiei bugetare, Rapoarte de Stare , Rapoarte de Performanta a costurilor, previzionarea cost final pentru inchiderea proiectului

  • Managementul Calitatii Proiectului – supervizare QA (Asigurarea Calitatii) si QC (Controlul Calitatii) ; Audit pentru calitate

  • Managementul Comunicarilor din cadrul proiectului.

 • Managementul Riscurilor Proiectului ( identificare, analiza calitativa, analiza cantitativa, Plan de Raspuns la risc), implementare plan de raspuns la risc, monitorizarea riscurilor.

 • Managementul Subcontractorilor – identificare subcontractori, stabilire Pachete de Lucrari, livrabile, durate si costuri; Sincronizarea subcontractorilor.

 • Managementul Achizitiilor – gestionarea licitatiilor pentru produse, servicii, pachete de lucrari, selectia subcontractorilor, supervizarea contractelor, managementul unui numar mare de subcontractori, SLA (Service Level Agreement), Controlul Achizitiilor;

 • Managementul Schimbarilor din proiect (materiale, costuri, durate, resurse ... etc.)

 

Servicii pentru BENEFICIARII PROIECTULUI (viitorii proprietari ai rezultatelor proiectului)

 • Dezvoltare Plan General al Programului Proiectului (Master Schedule Plan)

 • Servicii privind aspectele legale ale proiectelor de constructii : parti implicate, contractele incheiate, legislatie si reglementari, achizitii de bunuri si servicii, asigurari, revizuirea constructabilitatii ... etc.

 • Servicii Management Avize, Autorizatii si Reglementari – coordonarea obtinerii, verificarea, coordonarea documentatiilor.

 • Servicii de revizuire a Proiectului Tehnic -  (Partea scrisa si partea desenata pentru toate specialitatile : arhitectura, rezistenta structuri, instalatii termice, electrice, apa-canalizare, gaze, ventilatii ... etc.)

 • Servicii pentru continutul proiectului – stabilire / supervizare livrabile, criterii de acceptanta, metrici de masurare ... etc.  

  • Servicii de monitorizare a Programului Graficului de Executie a constructiei - Rapoarte de Stare, Rapoarte de Performanta, previzionarea data de finalizare

  • Managementul Contractorilor si Subcontractorilor – identificare contractori si subcontractori, stabilire Pachete de Lucrari, livrabile, durate si costuri, Criterii de acceptanta, metrici de masurare; Sincronizarea subcontractorilor.

  • Servicii de Managementul Costurilor - analiza valorii, Rapoarte de Stare, Rapoarte de Performanta a costurilor, previzionarea cost final pentru inchiderea proiectului

  • Managementul Calitatii Proiectului – supervizare QA (Asigurarea Calitatii) si QC (Controlul Calitatii) ;

  • Managementul Comunicarilor din cadrul proiectului.

  • Managementul Riscurilor Proiectului

  • Managementul Achizitiilor – asistență pentru licitații, gestionarea licitatiilor pentru produse, servicii, pachete de lucrari, selectia subcontractorilor, supervizarea contractelor, managementul unui numar mare de subcontractori, SLA (Service Level Agreement), Controlul Achizitiilor;

  • Inchiderea finala a proiectului, Garantie, Manualul de Operare

  • Servicii de Managementul Schimbarilor din proiect (materiale, costuri, durate, resurse ... etc.)

  • Evitarea problemelor și soluționarea litigiilor

Serviciile de management de proiect furnizate de EUROPROIECT ESTATE® folosesc procese, disciplină și conducere, oferind o abordare obiectivă și profesională de gestionare a numeroaselor riscuri asociate proiectelor, portofoliilor și programelor. EUROPROIECT ESTATE® utilizează metodologii bine stabilite, concepte și practici de conducere care pot fi aplicate diferitelor tipuri de proiecte, pentru a angaja părțile interesate și pentru a vă asigura că inițiativele dvs. sunt finalizate în limitele bugetului, continutului și calendarului planificat si aprobat al proiectelor.

Organizațiile funcționează în medii din ce în ce mai dinamice, luptand adesea pentru a satisface cerințele proiectelor. Dacă nu este gestionat în mod sistematic, acest lucru poate duce la inițiative care sunt incoerente, necoordonate și improbabile. Gestionarea eficientă a proiectelor si portofoliilor ajută organizațiile să ia decizii solide, acordând prioritate dezvoltării resurselor limitate pentru a schimba inițiativele și a maximiza valoarea acestora ajutand la realizarea strategiei organizației.

Echipele noastre de project management furnizează leadership-ului proiectului și pun accent pe programul de construcție. Ele asigura comunicarea efectivă cu participanții la proiect, asigura monitorizarea  lucrarilor si activitatilor urmarind progresul, facilitează coordonarea, supervizeaza documentația proiectului și urmăresc detaliile și problemele până când rezolvă problema. Acest lucru maximizează valoarea pe care o primesc clienții pentru bugetul de construcție.

      Complexitatea activitatilor si lucrarilor de constructii necesita o abordare holistica a proiectelor, personal specializat avand experienta, deprinderi, abilitati si competente pentru
managementul proiectelor.

EUROPROIECT ESTATE® asigura servicii profesionale de Management de Proiect in Constructii prin utilizarea Tehnicilor si Instrumentelor de Project Management, alaturi de alte abordari care sa asigure succesul proiectelor.

bottom of page