top of page

Planificarea Proiectelor de Constructii

Planificare Proiect Constructii (Gannt)

Planificarea construcțiilor este o activitate fundamentală și provocatoare în gestionarea și executarea proiectelor de construcții, fiind primul pas al conceptului de management al proiectelor de construcții pentru planificarea, organizarea și controlul execuției proiectelor. Planificarea proiectelor de construcții și programarea proiectului sunt două funcții distincte și separate ale managementului de proiect. Aici vom aborda faza de planificare a managementului de proiect.

Proiectele de constructii au o mare varietate si de aceea planificarea acestora trebuie facuta de personal specializat. De la o abordare liniara (cu procese ce se desfasoara "in cascada"), la abordarile iterative, adaptive si pana la cele Agile, project plannerul trebuie sa analizeze atent gradul de incertitudine tehnica a proiectului pentru a alege instrumentele si modelul de programare:

Diagrama Incertitudinii

Planificarea proiectelor de construcții este funcția în care managerii de proiect, managerii construcției și membrii echipelor lor pregătesc planul general. Acest Master Plan este pus într-un program in timp, pentru a programa oamenii si celelalte resurse. Planul de proiect este responsabil pentru succesul sau eșecul proiectului deoarece presupune determinarea prealabilă, specificarea factorilor, a forțelor, a efectelor și a relațiilor necesare pentru atingerea obiectivelor dorite.


Există trei tipuri majore de planificare a proiectelor de construcții, pe care le vom prezenta succint:

 • Planificarea strategică: implică selectarea la nivel înalt a obiectivelor proiectului

 • Planificarea operațională: presupune planificarea detaliată necesară pentru îndeplinirea obiectivelor strategice

 • Programarea: pune planul operațional detaliat la o scală de timp stabilită de obiectivele strategice.

PLANIFICAREA STRATEGICA - se realizează de către planificatorii din compania proprietarului proiectului. În acest sens, acestia decid ce proiect să construiască și care trebuie să fie data de finalizare pentru a îndeplini obiectivele proiectului din punctul de vedere al proprietarului. Echipele de construcție trebuie sa formuleze apoi un Master Plan pentru execuția proiectului, care sa se încadreze  în orientările  (constrangerile) stabilite în planurile strategice și contractuale.  Planificarea strategică este o analiză pe care o realizează proprietarul proiectului.


PLANIFICAREA OPERATIONALA – se realizeaza de echipele de construcție. Acestea trebuie sa realizeze un program al graficului de executie al proiectului care sa se incadreze in durata stabilita si celelalte constrangeri impuse de catre proprietarul proiectului in cadrul planificarii strategice, sa identifice resursele (umane, materiale, echipamente, instalatii, utilaje ... etc.) necesare îndeplini obiectivele proiectului, sa realizeze integrarea programului proiectului cu constrangerile de resurse si impactul asupra proiectului produs ce alte proiecte sau activitati executate, sa armonizeze planul cu proiectul tehnic si sa aleaga tipul de abordare si metodologia.  Programarea furnizeaza informatiile când să înceapa execuția și să se finalizeze fiecare activitate. Aceasta implică alegerea tehnologiei, definirea sarcinilor de lucru (activitatile), estimarea resurselor și duratelor necesare pentru fiecare activitate și identificarea oricăror interacțiuni între diferitele activitati. Toate aceste probleme trebuiesc rezolvate în pregătirea planului general de construcție înainte de programarea detaliată a proiectului. Exista doua abordari distincte pentru planificarea operationala, de aceea inainte de a incepe trebuie aleasa una dintre acestea:

 • Planificarea orientata pe cost (pentru a obtine costul cel mai mic) – se concentreaza pe costurile directe, costurile indirecte, costurile fixe si costurile variabile din cadrul proiectului

 • Planificarea orientata de program - exista tot doua abordari, respectiv sa se obtina durata cea mai mica (programare cu timp limitat) sau sa se utilizeze o anumita cantitate de resurse limitate (programare cu resurse limitate).

Master Planul de Construcții - se referă la modul în care proiectul va fi planificat, organizat si cum vor fi controlate activitățile importante pentru a îndeplini obiectivele de finalizare a lucrărilor la timp, în limitele bugetului și conform specificatiilor. Planul de contractare este elementul principal în formularea Master Planului de Construcții deoarece contine abordari pentru restricțiile guvernamentale și sociale, resursele pentru construcție, politicile proprietarului sau cerințele legale, cerințele contractuale care afectează Master Planul. Solutiile pentru aceste probleme trebuie găsite în timpul elaborării Master Planului de Construcții  al proiectului.  Un aspect critic al planificării construcțiilor este crearea unui plan de siguranță pentru șantierul de construcții.

Planificarea etapelor de construcție:

 • Selectarea unui Proiectant Tehnic: Arhitecții și inginerii structuristi oferă servicii variate, de la realizarea  întregului proiect tehnic (toate specializarile : arhitectura, rezistenta structuri, instalatii – termice, electrice, apa-canalizare, gaze, ventilatii) - ) pana la abordari situationale (realizarea unei singure specialitati), existand o varietate de soluții de colaborare între ei.

 • Realizarea Proiectului Tehnic: Proiectantul tehnic creează mai intai o schita a viitorului proiect, schita ce este supusa pentru remodelarii de catre proprietar și apoi se merge pas-cu-pas impreuna cu  proprietarul până când ambele părți se pun de acord asupra unei versiuni finale pentru proiect. Pentru un proiect rezidential, designul schematic reprezinta in mod eficient planul proiectului. Dupa obtinerea aprobarii, acesta se dezvolta complet (Faza DDE – detalii de executie), de catre toate specialitatile, rezultand cate un volum de piese scrise si desenate pentru fiecare specialitate.

 • Selectarea Antreprenorului General (contractorul sau contractorii): proprietarul trebuie sa verifice referințele și sa se asigure că angajează un antreprenor cu o istorie de proiecte de succes similare.

 • Obținerea Autorizatiilor: solicitarea unei autorizații poate fi un proces costisitor și consumator de timp, astfel încât proprietarii vor trebui să țină cont de depunerea și de așteptarea acordării autorizatiilor atunci când evaluează data finalizării lor.

 • Semnarea unui contract cu un Antreprenor General (contractant): Dupa obtinerea tuturor autorizatiilor, iar proiectul tehnic faza DDE a fost semnat de catre verificator, lucrarile pot sa inceapa.  Înainte de a face acest lucru, proprietarul și antreprenorul pot să se angajeze în unele aspecte legate de ingineria valorii - revizuirea aspectelor legate de proiect pentru a reduce costurile. In acest punct, contractantul va stabilit, de asemenea, datele necesare de livrare a materialelor și furniturilor, astfel încât lucrarile să poată progresa conform planului.

Planificare Proiect Constructii

Pentru ca toate aceste etape sa se desfasoare normal (conform acestor planificari) este necesar sa existe un Plan de Management al Proiectului. Acest plan trebuie sa contina:

 • Planul de Management al Proiectului (ce contine toate planurile de mai jos)

 • Planul de Management al Continutului Proiectului;

 • Planul de Management al Programului Proiectului;

 • Planul de Management al Costurilor Proiectului

 • Planul de Management al Calitatii Proiectului

 • Planul de Management al Resurselor Proiectului

 • Planul de Management al Comunicarilor Proiectului

 • Planul de Management al Riscului Proiectului

 • Planul de Management al Achizitiilor Proiectului

 • Planul de Management al Partilor Implicare (Stakeholderi)

Fara aceste planuri, legatura intre proprietarul proiectului, proiectantul tehnic (sau proiectantii tehnici), antreprenorul general (contractorul sau contractorii) si furnizorii de materiale are de suferit, producand pierderi de timp, bani, putand ajunge foarte usor la conflicte si chiar la dispute in instantele de judecata.

EUROPROIECT ESTATE® asigura servicii profesionale de Planificare a Proiectelor si Management de Proiect, astfel incat proiectul sa se desfasoare conform planurilor aprobate, asigurandu-se flexibilitate dezvoltarii proiectului, o relatie constructiva intre proprietar, constructor si proiectant, obtinerea unui proiect de succes impreuna cu realizarea beneficiilor planificate de catre toti factorii implicati.

bottom of page