top of page

Suport Participare Licitatii Publice
SEAP/SICAP

Suport Participare Licitatii Publice

Participarea la o licitatie pentru Achizitii Publice utilizand Sistemul Electronic de Achizitii Publice - SEAP sau SICAP poate fi provocatoare. Serviciile furnizate de EUROPROIECT ESTATE® se adreseaza atat persoanelor care au participat la cel putin un curs “Expert Achizitii Publice” cat si celor care inca nu au participat, deoarece scopul nostru este de a veni in sprijinul tuturor celor care doresc sa participe la o licitatie pentru o Achizitie Publica si sa o castige.

 

Daca ati fost provocat sa utilizati management de proiect (PM) sau ati cautat pe Internet informatii despre instrumente si tehnici de Project Management, ati constatat ca participarea la un curs de management de proiect poate fi costisitoare, dar mai costisitor este sa-l ignorati. Doar o singura cerinta privind o tehnica de management de proiect la care nu puteti raspunde (sau pe care nu o puteti aplica - ex. GANTT, PERT, WBS, Drum Critic ... etc.) ar putea costa mii de euro pentru fiecare angajat implicat în utilizarea acesteia sau pierderea unei licitatii (la care nu veti putea sa raspunderi unei cerinte din Documentatia de Atribuire, din Fisa de Date sau din Caietul de Sarcini).


trebuie mentionat inca de la inceput ca participarea la o licitatie pentru Achizitii Publice necesita o mica echipa care sa abordeze Documentatia de Atribuire (DA), Fisa de Date (FD) si Caietele de Sarcini (CS) puse la dispozitie de catre o Autoritate Contractanta (AC). Venim astfel in sprijinul tuturor organizatiilor care doresc sa depuna o oferta completa valoroasa, care sa asigure sanse reale de castig.


Rolul nostru in aceasta echipa mixta este de a furniza acele elemente necesare pentru oferta care nu pot fi realizate de catre salariatii din organizatie, aceste servicii fiind urmatoarele:

 • Realizarea Graficului GANTT (cu tratarea tuturor activitatilor, în functie de succesiunea logica a acestora, astfel încât sa rezulte clar ca prin prestarea activitatilor asumate se va ajunge la realizarea obiectivelor contractului)  

 • Prezentarea programului general de executie intr-un program specializat, a activitatilor si subactivitatilor, in ordine optima tehnologica la nivel de obiect, element de constructie, categorie de lucrari, cu resursele alocate (manopera si utilaje);

 • Corelarea activitatilor si subactivitatilor cu elementele de constructie;

 • Corelarea activitatilor si subactivitatilor cu categoriile de lucrari;

 • Corelarea activitatilor si subactivitatilor cu resursele alocate (manopera si utilaje);

 • Prezentarea cash-flow-ului intr-un program specializat corelat cu programul general de executie.

 • Indicarea activitatilor necesare realizarii contractului cu precizarea duratelor (start - finish), secventa activitatilor, implicarea echipei de proiect în functie de responsabilitatile alocate, fluxurile de aprovizionare pentru principalele materiale, utilaje/ instalatii/ echipamente, cu interdependentele dintre activitati, prin planificarea lucrarilor prin metoda analizei drumului critic.

 • Realizarea Graficului GANTT, cu indicarea reperelor (jaloanelor) critice pentru executia lucrarilor pe categorii de activitati si care va fi elaborat in corelare cu legislatia (standarde, normative) in vigoare, cu indicarea necesarului de resurse (principalele materiale, resurse umane si utilaje/echipamente de constructie si mijloace de transport) si cu precizarea duratelor aferente (start-finish), precum si a interdependentelor dintre activitati cu indicarea unui drum critic. Intocmirea graficului GANTT poate tine cont de toate fazele determinante astfel cum vor rezulta acestea din proiectul tehnic, precum si sarbatorile legale si conditiile de lucru pe timp friguros.

 • Conceperea si dezvoltarea Programului de Realizare al Lucrarilor axat pe activitatile de constructie, incluzand descrieri succinte ale tuturor operatiunilor componente, surprinzând succesiunea exacta a activitatilor, precum si intervalele de timp in care ofertantul propune sa fie efectuate;

 • Prezentarea Metodologiei pentru realizarea lucrarilor, modul de realizare a lucrărilor prin furnizarea informațiilor referitoare la abordarea din punct de vedere proces tehnologic (metodologia de execuție)  pentru realizarea lucrărilor.

 • Prezentarea listelor cu cantitățile de lucrări, fișele tehnice și formularele completate conform caietului de sarcini (CS), inclusiv pentru organizarea de șantier.

 • Planul realizat poate să utilizeze un nivel al detaliului care să arate activitățile cu legături bine definite cu fiecare fază, pachet de lucru și activități în pachetul de lucru inclusiv indicarea clara în planul de lucru a Drumului Critic

 • Realizarea Planului de Management al Riscului

    

Serviciile noastre se adreseaza in general firmelor de constructii, pentru contracte de lucrari de constructii civile, industriale, infrastructura, instalatii … etc. indiferent de programul din care fac parte (PNDL2 - MDRAP, POIM, PNDR, POR, AFIR, ANIF, OUAI …etc.)

IMPORTANT: NU realizam proiecte pentru obtinerea de finantare a proiectelor cu fonduri europene !

EUROPROIECT ESTATE®  furnizeaza servicii profesionale cu personal specializat, certificat si atestat atat in Romania cat si de catre institutii internationale (Project Management Institute PMI-USA)

bottom of page