top of page

Testare Competente
Manageri de Proiect

Testare Competente Project Management

De ce este necesara testarea managerilor de proiect ?
   
In Romania exista astazi un numar destul de mare de persoane care detin o anumita certificare pentru ocupatia de Manager de Proiect, dar nu a fost adoptat nici un standard de competenta profesionala în managementul proiectelor, neexistând nici un organism de evaluare si testare a personalului din acest domeniu. Prin certificare se garanteaza faptul ca o persoana este competenta sa realizeze anumite activitati si sa îndeplinesca anumite functii la data la care a sustinut un examen de certificare.

 

Odata cu trecerea timpului, se produc doua lucruri:

  • In primul rand apar noi instrumente si tehnici de management de proiect, noi metodologii si noi metode de abordare mai eficienta si eficace a proiectelor

  • In al doilea rand, persoanele care au obtinut o certificare, in urma participarii la un curs, pot acorda mai mult sau mai putin timp studiului dupa obtinerea certificatului. Odata cu trecerea timpului, cunostintele neutilizate incep sa se uite, iar eficienta persoanelor poate sa scada.

Pentru a atenua aceste aspecte, managerii de proiect trebuie sa fie permanent in contact cu noile cunostinte si abordari ale managementului de proiect (prin participare la cursuri, seminarii, webinarii sau citind carti si articole de specialitate) astfel incat sa poata evolua in cariera, fiind totodata eficienti in munca zilnica.

Competenta profesionala este descrisa în cadrul unor standarde de competenta profesionala sau alte documente normative utilizate ca baza a certificarii. Oportunitatea de a lucra în proiecte stimuleaza persoanele fizice sa se  pregateasca si sa se certifice în managementul proiectelor si programelor. Marea diversitate a ofertantilor de servicii de instruire, precum si existenta mai multor abordari în instruire face ca diferentele în pregatirea specialistilor sa fie relativ semnificative, fapt ce creaza dificultati angajatorilor.   Definirea si aplicarea unor standarde de competenta profesionala, precum si crearea unui sistem de evaluare periodica a personalului, care sa se bazeze pe aceste standarde si metode vine în  sprijinul organizatiilor care recruteaza si utilizeaza specialisti în managementul proiectelor.


Pe plan international, certificarea în managementul proiectelor si programelor prezinta un mare interes, întrucât globalizarea a cuprins si managementul proiectelor si din aceasta cauza a început sa fie ridicata problema necesitatii adoptarii unor standarde globale de competenta în managementul proiectelor.


Fiind in contact cu cele mai importante organisme internationale de management de proiect, EUROPROIECT ESTATE a creat proceduri specifice pentru testarea si evaluarea cunostintelor, experientei si aptitudinilor personale ale managerilor de proiect.


Deoarece foarte multe companii au solicitat servicii de testare a personalului (pentru procedura de selectie si apoi cea de evaluare si testare a unor candidati pentru posturile de manageri de proiect) cat si de evaluare a managerilor de proiect din organizatie, in vederea stabilirii nivelului de competenta pentru preluarea unor roluri si responsabilitati in cadrul organizatiei, am standardizat aceasta abordare, putand sa furnizam rezultate pertinente.


Practica arata ca in Romania exista un numar destul de mare de persoane care detin un Certificat de Manager de Proiect (obtinut in urma participarii la diverse cursuri si sustinand o forma de examinare), dar care, in practica nu obtin rezultatele asteptate de angajatori. Pe de alta parte, se constata ca normele pentru evaluarea periodica si scolarizarea continua a managerilor de proiect sunt inca in faza de discutie, pe masa guvernului din Romania.


Pentru a veni in sprijinul firmelor care folosesc manageri de proiect si care doresc sa cunoasca nivelul abilitatilor, competentelor, cunostintelor, instrumentelor si tehnicilor, deprinderilor … etc detinute in domeniul management de proiect, EUROPROIECT ESTATE a dezvoltat aceste servicii care (venind de la o organizatie profesionista, independenta) pot furniza organizatiilor informatii pertimente privind nivelul competentelor personalului angajat.


Metodele de testare contin evaluarea cunostintelor pentru termeni de baza, sarcini, practici, abilitati, functii, procese, metodele, tehnici si instrumente curente utilizate în managementul proiectelor. Cunostintele avansate, practicile inovative, metodele, tehnicile si instrumentele moderne de managementul proiectelor pot fi testate si evaluate pentru a pune in evidenta nivelul de profesionalism si de competenta al fiecarei persoane.


Profesarea activa în domeniul managementului de proiect, perfectionarea continua a pregatirii profesionale prin diferite forme de perfectionare profesionala trebuie sa fie o preocupare majora a fiecarui manager de proiect care doreste sa avanseze in cariera.


Un organism de evaluare care functioneaza ca un organism impartial, în sensul ca nu promoveaza în mod special interesul unui anumit grup, este deosebit de util organizatiilor care pot stabili periodic in mod obiectiv nivelul de competenta atins de managerii de proiect, fara sa predomine interesul unei anumite parti, stimuland totodata angajatii sa se preocupe permanent de dezvoltarea profesionala.


EUROPROIECT ESTATE asigura desfasurarea intregului proces de evaluare, ceea ce înseamna ca utilizeaza politici de testare si evaluare, de supravegherea modului de aplicare a acestei politici, de constituirea diferitelor comisii, care sa asigure impartialitatea testarii, analizei si evaluarii personalulului.


Structura organizatorica si metodologia utilizate de catre comisiile de evaluare permit asigurarea obtinerii unor rezultate certe, deoarece se bazeaza pe judecarea, în cunostinta de cauza, daca o anumita persoana are sau nu un anumit nivel de competenta in domeniul management de proiect sau cunostintele necesare preluarii unui anumit rol sau a unor responsabilitati specifice in cadrul unui proiect sau a organizatiei.


In urma evaluarii, se obtine un Certificat de Competenta in Management de Proiect care atesta nivelul de cunostinte si aptitudini la care persoana respectiva a ajuns pana in acel moment. Documentul care sta la baza evaluarii personalului, are drept ghid de competenta profesionala, Cadrul Lucrativ de Dezvoltare a Competentelor Managerilor de Proiect ( Project Manager Competency Development Framework) – elaborat de catre Project Management Institute, PMI-USA.

 

Acest cadru lucrativ contina cerintele privind cunostintele de specialitate, grupate pe teme precum: bazele managementului de proiecte, procesele de management al proiectelor, planificarea proiectelor, control proiectelor, organizare proiectelor, documentatia proiectelor, managementul prin proiecte etc., teme care reprezinta cerintele de experienta si aptitudini personale pentru fiecare nivel.

EUROPROIECT ESTATE a dezvoltat un produs de evaluare care vă permite să aveți o imagine de ansamblu a competenței unui individ, a unei echipe sau chiar unei organizatii.


Diagrama de mai jos este ușor de citit – cu cat este verde mai închis este cu atât mai bine, portocaliu și roșu sunt dușmanii tăi, dar cel puțin acum tu și angajatii tăi știti unde va aflati!


Managementul proiectelor este un mediu complicat, dar gândiți-vă ca nici un angajat nu va ridica mâna sus pentru a recunoaște că are o problemă, nu-i așa?


Vă permitem să aveti o oglinda în privinta competentelor, să investiți în formare exact acolo unde aveți nevoie - să transformați capacitățile echipei, să recrutați doar cei mai buni și să construiți cu mai multă eficiență.
Putem realiza toate cele de mai sus in mod eficient și intr-un timp minim necesar și vă lăsăm capabili să puteti actiona eficient si eficace !

Testare Competente Project Management

Acest tablou a fost obtinut in urma testarii unui grup de 16 persoane.

EUROPROIECT ESATE® asigura servicii de testare si evaluare a competentelor si nivelului de cunostinte si aptitudini pentru managerii de proiect. Aceste servicii sunt disponibile atat pentru organizatii publice si private.

bottom of page