top of page

Nota de informare GDPR

NOTĂ DE INFORMARE

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE

EUROPROIECT ESTATE SRL

In calitate de beneficial al prestatorului SC Europroiect Estate SRL îmi exprim acordul cu privire la utilizarea  și prelucrarea datelor mele cu caracter personal de catre SC Europroiect Estate SRL conform prevederilor legilor în vigoare precum și conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.

Am luat la cunoștintă și sunt de acord, că orice fel de date cu caracter personal care sunt colectate și prelucrate în cadrul relatiei mele juridice cu SC Europroiect Estate SRL, folosind acte semnate de mine, prin accesarea sistemelor informatice, prin completarea diverselor formulare de înregistrare prezente pe site-urile apartinând domeniului web:

www.project-management-romania.ro sau europroiect.org, dar fara a ne limita la cele precizate mai sus, sau prin depunerea de mine ori de catre împuterniciții mei, de diverse copii sau originale ale actelor mele, inclusiv a actelor mele de studii, dar fără a ne limita la actele precizate mai sus, sunt colectate și prelucrate cu acordul meu.

Sunt de acord cu toate prevederile referitoare la scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul SC Europroiect Estate SRL, prezentate în continuare în aceasta pagină.

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal in cadrul SC Europroiect Estate SRL .

Vom procesa datele personale colectate prin intermediul formularului de inscriere  la curs in scopul incheierii si executarii contractului, in scopul emiterii documentelor fiscale si a celor de participare la curs: certificat de participare sau certificat acreditat de Autoritatea Nationala pentru Calificari, dupa caz, si in scopul furnizarii informatiilor cu privire la derularea cursului. Datele vor fi colectate si pastrate in conditii de siguranta conform prevederilor legale in vigoare, GDPR si ordonanta OUG 129/2000.

SC Europroiect Estate SRL prelucreaza urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, profesie, funcție, numele și adresa companiei unde este angajat, telefon, adresa de e-mail, data și locul nasterii, CNP, seria și numărul cărții de identitate, numele și prenumele părinților, semnătura, în vederea furnizării serviciilor de formare profesională pentru care a fost autorizat si persoana în cauză să poată beneficia de acces la programul de formare profesională. În cazul formării profesionale a adulților, aceasta este reglementată de catre Autoritatea Națională pentru Calificări.(ANC). Acordul dvs. privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal ne permite să respectăm prevederile legale relativ la înregistrarea operațiunilor financiar contabile, documentele privind cursurile si examenele de formare profesionala depuse la Secretariatul Tehnic ANC,  să comunicăm cu dvs. în scopuri directe legate de buna desfășurare a programului de formare profesională si comunicări de marketing, consimtământul fiind temeiul juridic pentru colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

De asemenea, datele dvs. cu caracter personal pot fi comunicate autorităților competente, conform celor autorizate de legile aplicabile. Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal este publicată și afișată pe site-ul: www.project-management-romania.ro sau puteti primi mai multe detalii trimițănd o solicitare  la adresa de email : gdpr@europroiect.ro

 

Odată cu semnarea acestui Acord, cursantul/organizația plătitoare ia act, de conținutul acestor termeni și condiții.  Prezentul document a fost acceptat in momentul inscrierii online la unul dintre cursurile Europroiect Estate

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), EUROPROIECT ESTATE are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră.

În ceea ce privește prelucrarea de date cu caracter personal pe care EUROPROIECT ESTAE o efectuează, aceasta se realizează atât prin mijloace manuale, cât și prin mijloace automatizate.

Scopurile pentru care vă sunt prelucrate datele cu caracter personal, în principal, sunt:

I. Executarea contractelor încheiate între EUROPROIECT ESTATE și dvs.;

II. Înscrierea la cursurile de formare profesională sau la workshop-uri;

III. Eliberarea de diplome și certificate;

IV. Recrutarea și/ sau angajarea personalului;

V. Noutăți comerciale sub forma newsletter-lor, etc.;

Datele cu caracter personal pe care EUROPROIECT ESTATE le prelucrează

depind în funcție de scopurile prelucrării mai sus menționate, însă vom avea nevoie de la dvs.,

pentru a putea îndeplini scopurile, de următoarele date cu caracter personal:

I. Nume si prenume;

II. Adresă de domiciliu;

III. Adresă de e-mail (dacă este personală);

IV. Date cu caracter personal conținute în Cartea de identitate, însă și în

documentele de studii: CNP, dată naștere, locul nașterii, funcție, etc.;

V. Adresă IP;

VI. Identificator de modul Cookie, etc.

La aceste date cu caracter personal au acces și au drept de prelucrare doar persoanele desemnate intern, prin fișa postului.

Vă asiguram de securitatea și confidențialitatea pe care le avem în relația cu dumneavoastră. Intern avem implementate proceduri privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal, însă dispunem și de un sistem informatic care ne protejează în fiecare zi.

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transmise către destinatari, împuterniciți, ori terți, după caz (autorități publice centrale/ locale, instituții de învățământ și educație, organizații profesionale, Comisii de autorizare a furnizorilor de Formare Profesională, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Muncii, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, Agenția Națională pentru Calificări, etc.) sau altor colaboratori, însă numai după ce vă anunțăm. Conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE

(Regulamentul general privind protecția datelor), beneficiați de următoarele drepturi:

I. dreptul de acces,

II. dreptul de rectificare,

III. dreptul de ștergere a datelor,

IV. dreptul de restricționare a prelucării,

V. dreptul de portabilitate a datelor,

VI. dreptul la opoziție,

VII. dreptul de a nu fi supus unui proces individual automatizat.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugăm să ne transmiteți o cerere în scris, pe adresa de e-mail: cursuri@europroiect.ro

Pentru că dorim să respectăm întocmai Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), vă vom răspunde în maximum 30 zile de la primirea cererii și vă vom înainta un răspuns.

Din păcate, avem și o serie de limitări în ceea ce privește ștergerea datelor cu caracter personal, iar acestea sunt legate de situațiile în care v-am avut ca beneficiari ai cursurilor noastre de formare profesională sau în ceea ce privește contractele individuale de muncă, motive pentru care avem nevoie să vă păstrăm datele așa cum cere legea.

Totuși, dacă nu sunteți de acord cu prelucrările efectuate de EUROPROIECT ESTATE, vă rugăm să nu utilizați serviciile pe care le oferim.

bottom of page