top of page

Impactul OUG 46/2013
Insolventa UAT-urilor

Impactul OUG 98/2016

Odata cu intrarea in vigoare a OUG 46/2013 privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale, Contractorii si Subcontractorii trebuie sa-si revizuiasca si sa-si completeze modalitatea de abordare a riscului, deoarece ordonanta are un impact major asupra contractelor de achizitii publice pentru lucrarile de constructii.

      Contractele de Achizitii Publice (AP), reglementeaza cadrul juridic privind relatiile intre o Autoritate Contractanta, iar atunci cand aceasta este o unitate Administrativ-Teritoriala  (numita in continuare prescurtat AC-AT), si firmele contractoare pentru lucrari de constructii (numite in continuare Contractori), fie ca este vorba de contractul cadru definit de OUG 34/2008 (cu completarile si modificarile ulterioare), fie ca este vorba de o forma de Contract FIDIC ( Cartea Galbena sau Cartea Rosie), trebuiesc completate cu clauze specifice care sa reglementeze drepturile si obligatiile reciproce produse de impactul OUG 46/2013 - privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale asupra contractelor de achizitii publice pentru lucrari de constructii.

Management de Proiect

  In aceste conditii, Contractorii trebuie sa-si revizuiasca major si sa-si completeze modalitatea de abordare a riscului in proiecte, respectiv metodologia de planificare, monitorizare si control a Managementului Riscurilor, care sa asigure reducerea impactului potential produs de OUG 46/2013 asupra desfasurarii contractelor (in special contractele de AP incheiate de AC-AT pentru lucrarile de constructii). Deoarece contractele pentru lucrari de constructii se desfasoara pe perioade de timp destul de indelungate (de la cateva luni de zile pana la cativa ani), iar criza financiara isi pune major amprenta asupra societatii romanesti in ansamblu (impactind principalii factori politici, economici, sociologici si legislativi), in conditiile aprobarii OUG 46/2013, Planul de Management a Riscurilor si Planul de Raspuns la Risc trebuie sa devina elemente de o importanta majora pentru orice Contractor.

Managementul Riscului

La nivel organizational este recomandabil sa se utilizeze ISO 31000:2009 – Managementul Riscului – pentru organizarea managementului riscurilor organizationale ( ERM  - Enterprise Risk Management ).  La nivel proiect (contract) este necesar ca Managerul de Proiect sa racordeze procesele de management a riscului pentru fiecare proiect, la sistemul de management a riscurilor organizationale.


Practic, impactul produs de intrarea in insolventa a unui AC-AT asupra unui contract pentru lucrari de constructii, poate sa afecteze in lant, atit Contractorul cat si pe toti subcontractorii si furnizorii de materiale de constructii implicati direct sau indirect in contract.


In aceste conditii, utilizarea unei metodologii de management de proiect si numirea unui Manager de Proiect ce are competentele necesare pentru asigurarea si dezvoltarea unui Plan de Proiect, care sa includa obligatoriu si Planul de Management a Riscurilor poate reduce substantial impactul provocat de intrarea in insolventa a unei AC-AT. Aceasta necesita ca factorii de decizie (Top Managementul si Managementul Executiv) sa acorde atentie sporita managementului riscurilor fiecarui proiect.


Organizatiile si stakeholderii percep riscul ca un efect al incertitudinii asupra obiectivelor organizationale si sunt dispuse sa accepte un anumit grad de risc, numit Toleranta la Risc. Cu cit toleranta la risc este mai mare, cu atit mai mult proiectele sunt mai expuse la diversi factori de risc.

Riscurile care reprezinta amenintari asupra proiectului pot fi acceptate numai daca acesta au toleranta echilibrata de anumite recompense tangibile ce pot fi obtinute in mod real sau daca riscul este acceptat. Deoarece diferite persoane pot avea perceptii, atitudini si abordari diferite asupra riscurilor  proiectului, este necesar sa se dezvolte o modalitate de abordare consistenta a riscurilor. Raspunsul la Risc reflecta perceptia unei organizatii intre luarea in considerare a riscurilor si evitarea lor.


Scopul managementului riscurilor este identificarea factorilor de risc ai unui proiect si stabilirea unui Plan de Management al Riscurilor, pentru a minimiza probabilitatea de a afecta negativ proiectul.


Riscul este un eveniment incert sau conditii care, daca apar, au un efect asupra a cel putin un obiectiv al proiectului. Riscul este deci, o masura a probabilitatii si consecintei de a nu realiza un anumit scop pe care ni l-am propus in cadrul unui proiect. Cu alte cuvinte, un RISC  este un eveniment viitor, neasteptat care poate avea un impact pozitiv sau negativ asupra unui proiect. In cazul analizat, intrarea in insolventa a unei  unitati Administrativ-Teritoriale, conform  OUG 46/2013 poate produce un impact negativ major asupra Contractorului, fiind necesar un Plan de Management a Riscurilor.


In ramura constructiilor, Managementul Riscurilor de catre proprietarii proiectului reprezinta cel mai important factor pentru succesul proiectului. Imbunatatirea abilitatilor manageriale in Managementul Riscului in industria constructiilor este  acum mai importanta decit in trecut. Nu mai este suficient sa se aplice regulile simple si tehnicile clasice de management al riscurilor, asteptind la rezultate bune.  Intrarea in insolventa a unei  unitati Administrativ-Teritoriale conform  OUG 46/2013 poate produce un impact major asupra Contractorului, avind consecinte deosebit de grave si poate duce pana la intrarea in faliment a firmei contractoare.

Imbunatatirea uneltelor si tehnicilor de Management a Riscului a fost activ dezvoltata de catre un numar insemnat de organizatii care au pus bazele dezvoltarii excelentei in Managementului Riscului. Procesul prin care se decide modalitatea in care se concepe si se planifica managementul  riscurilor asociate activitatilor proiectului are ca rezultat Planul de Management a Riscurilor (Risk Management Plan )
Acest plan documenteaza procedurile pentru managementul  riscurilor in toate aspectele legate de proiect. Inainte de a aplica procedurile de Management a Riscului , trebuie realizat Planul de Management a Riscurilor - care este un document produs la inceputul proiectului in care se stabilesc cerintele strategice de abordare a riscurilor si toate procedurile de management a acestora, strict legat de riscurile asupra carora s-a convenit in contractul pentru lucrari de constructii.

Planul de Management al Proiectului trebuie sa includa obligatoriu si Planul de Management a Riscului , definind mai intii continutul si aria in care se aplica managementul riscului, particularitati ale riscurilor si tipurile de riscuri ce trebuiesc investigate. Planul de Management al Riscului seteaza obligatoriu si tipul, continutul si frecventa rapoartelor, rolul responsabililor de risc si definirea impactului si a probabilitatii de producere in termeni calitativi sau cantitativi , acoperind inclusiv costul , timpul si raportul calitate/performanta.


Planul de Management a Riscurilor trebuie sa defineasca modalitatile in care vor fi conduse activitatile de management a riscurilor pentru proiect. Planificarea procesului de management a riscurilor este importanta deoarece imbunatateste probabilitatea de succes a proiectului, asigura vizibilitate pentru riscurile identificate si furnizeaza resurse suficiente si timp pentru managementul riscurilor proiectului.


Procesul de Planificare a Managementului Riscurilor trebuie sa inceapa atunci cind proiectul este conceput si trebuie apoi completat timpuriu, pe perioada planificarii proiectului.


Dupa faza de identificare a riscurilor , managerul de proiect poate obtine o lista a riscurilor identificate ca potentiale sa afecteze proiectul lista ce trebuie completata si cu riscurile ce provin din intrarea in vigoare a OUG 46/2013 - privind criza financiară şi insolvenţa unităţilor administrativ-teritoriale asupra contractelor de achizitii publice pentru lucrari de constructii.


Analiza Calitativa a Riscurilor este un proces de prioritizare a riscurilor pentru o viitoare analiza sau actiune, prin estimarea si combinarea probabilitatii de aparitie si a impactului riscului, astfel incit organizatia sa se poata focusa pe riscurile cu mare prioritate. Analiza Calitativa a Riscurilor evalueaza prioritatea identificarii riscurilor utilizind probabilitatea de aparitie si impactul corespunzator asupra obiectivelor proiectului.


Analiza Cantitativa a Riscurilor este un proces de analiza numerica a efectelor riscurilor identificate asupra tuturor obiectivelor proiectului. Executia procesului de Analiza Cantitativa a Riscurilor  analizeaza efectele tuturor evenimentelor de risc fiind utilizata pentru a asigna un rating-numar tuturor riscurilor individuale sau sa evaluam efectul agregat al tuturor riscurilor ce afecteaza proiectul, prezentind o abordare cantitativa in vederea luarii unor decizii privind incertitudinea.


Analiza Cantitativa a Riscurilor precede Analizei Calitative a Riscurilor trebuie sa fie reluata dupa elaborarea Planului de Raspuns la Risc sau a procesului de Monitorizare si Control Riscuri pentru a observa daca riscul general asupra proiectului s-a redus. Aceste analize asigura fundamentarea deciziilor ce pot fi luate in cazul manifestarii unui element de risc.


Utilizarea unor tehnici specifice managementului riscurilor precum “Valoarea Monetara Asteptata” (Expected Monetray Value – Ex$V) sau “Arbori Decizionali” (Decision Tree) pot asigura o fundamentare destul de buna pentru dimensionarea Rezervei Bugetare pentru Risc.


Recomandarea noastra este sa se utilizeze un sistem ce  analizeaza comportarea asteptata sau probabilitatea de aparitie, folosind prelucrari de date statistice. Cele mai multe sunt bazate pe Analiza Monte Carlo care face o simulare  iterativa a iesirilor (rezultatelor) unui model  furnizind o distributie a efectelor probabile. Una dintre aplicatiile simularii Monte Carlo determina probabilitatea care trebuie sa intilneasca un milestone specific (cum ar fi o anumita data sau o anumita valoare de finalizare), introducind trei estimari de timp pentru fiecare activitate. Aplicatia executa mai multe iteratii si furnizeaza ca rezultat o histograma de timp si o curba cumulativa “S” in care probabilitatea intilneste milestone-ul specific, aceasta histograma putind fi citita cu usurinta.

Monte-Carlo
Managementul Riscului

Planul de Raspuns la Risc este procesul de dezvoltare a optiunilor pentru cresterea oportunitatilor si reducerea pericolelor asupra obiectivelor proiectului. Acest Plan abordeaza fiecare risc in functie de prioritatea acestuia, inserind resurse si activitati in buget, planificare si Planul de Management al Proiectului, daca este necesar. Planul de Raspuns la Risc trebuie sa fie oportun, selectind cel mai bun raspuns la risc din optiunile posibile, atunci cind este necesar.


Monitorizarea si Controlul Riscurilor este un proces care trebuie sa se desfasoare pe intreaga durata a unui proiect / contract, urmarind riscurile identificate, monitorizand riscurile reziduale, identificand riscurile noi si evaluand eficacitatea procesului pe toata durata proiectului.

EUROPROIECT ESTATE® asigura servicii de consultanta si training pentru managementul proiectelor de constructii, inclusiv pentru Managementul Riscurilor. Aceste servicii includ scolarizarea personalului pentru management de proiect, pentru planificarea, monitorizarea si controlul proiectelor de constructii, planificarea si controlul financiar al proiectelor, planificarea si controlul achizitiilor si planificarea si controlul riscurilor – Managementul Riscurilor.

 

Grupul de specialisti EUROPROIECT ESTATE® este format din ingineri constructori si economisti, cu o vasta experienta (proiectare, executie, expertiza si management) de peste 30 de ani in proiecte de constructii.


Contactati-ne utilizand formularele de contact - coloana din dreapta (sau Request Call-Back)

EUROPROIECT ESTATE


Eng. Marius GAITAN, PMP, PMI-PBA - Senior Project Manager & Civil Engineer

bottom of page