top of page

Planul National de Redresare si Rezilienta
(PNRR)

PNRR

PNRR este la ora actuala subiectul care ar trebui sa intereseze orice roman, orice organizatie (publica sau privata), orice manager de proiect, practic pe oricine, pentru ca acest program poate sa produca schimbari sociale, economice, politice, ecologice si legislative care sa impacteze major viata tuturor romanilor, deoarece aproape 30 de miliarde de euro, bani europeni, pot ajunge în ţara noastră. Acesti bani urmeaza sa fie folosiţi pentru modernizarea drumurilor, şcolilor şi spitalelor, pentru digitalizarea administraţiei publice şi locale, dar şi pentru a produce energie verde. Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) este structurat pe două linii majore de acțiune, reforme și investiții, ce aduce României perspectiva modernizării și a schimbărilor profunde așteptate de societatea civilă, mediul de afaceri și sectorul public din România. PNRR-ul ar putea fi șansa României de a se redresa (fiind vorba despre redresare și reziliență) și de a folosi acea resursă în a construi spitale, școli sau drumuri.

Deoarece PNRR este un program, inainte de a prezenta datele acestuia (date care sunt deja publice si binecunoscute), voi prezenta ce este un program, cum actioneaza acesta si ce efecte poate avea.

Un program este definit ca fiind proiecte corelate, programe subsidiare şi activităţi de program gestionate într-o manieră coordonată pentru a obţine beneficii care nu sunt disponibile prin managementul lor în mod individual. In cazul PNRR, au fost vizate mai multe sectoare economice si sociale din Romania, pentru care ar urma sa se faca niste alocari bugetare in valoare totala de 29.2 miliarde euro.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este minister integrator, trebuie sa faca planuri cu fiecare minister si apoi trebuie sa integreze aceste planuri pe cele sase directii aprobate in Parlamentul European (PE). Trebuie cunoscut faptul ca bugetul total de 29.2 miliarde euro are doua componente, una integral nerambursabila (in valoare de 13 miliarde euro) si una rambursabila (care reprezinta un imprumut negociat de UE, cu  dobânzi cu mult mai mici decât ar fi reușit sa obtina România).

Managementul proiectelor, al programelor subsidiare și al activităților unui program îmbunătățesc livrarea prestațiilor, asigurându-se că strategiile și planurile de execuție ale componentelor programului sunt adaptate în mod specific la rezultatele componentelor, sau la schimbări ale direcției ori ale strategiei dezvoltate.  Programele sunt efectuate în primul rând pentru a oferi beneficii celor care asigura finantarea sau organizatiilor constitutive. Programele pot oferi beneficii, de exemplu, prin sporirea capacităţilor actuale, facilitarea schimbărilor, crearea sau menţinerea activelor, oferirea de noi produse şi servicii ori dezvoltarea de noi oportunităţi furnizand  utilitate organizației și beneficiarilor destinați ai programului sau pentru părțile interesate. Concret, PNRR vizeaza urmatoarele componente:

Programele furnizează beneficiile lor scontate în primul rând prin componente ca proiecte şi programe subsidiare care sunt urmărite pentru a produce ieşiri şi rezultate. Componentele unui program sunt legate de obiectivele complementare prin urmărirea lor, fiecare contribuind la livrarea de beneficii. De aceea cunoasterea si utilizarea managementului de proiect si a metodologiilor de management de proiect este deja o necesitate. Managerii de proiect pot sa inteleaga cerintele si constrangerile proiectelor si programelor, acestia fiind o interfata cu managerii de program si de portofoliu. Tocmai de aceea primarii si autorităţile locale trebuie ca imediat după aprobarea planului de către Comisia Europeană, să înceapă deja să pregătească şi să identifice acele proiecte care se încadrează în condiţiile cerute. Este nevoie de mobilizarea tuturor instituţiilor statului, într-un efort administrativ la scară naţională fără precedent.

Regula PNRR, explicată chiar de Cristian GHINEA - ministrul investițiilor și proiectelor europene - într-un interviu, este că fiecare proiect care nu respectă precis termenele poate bloca toți banii. “Dacă se blochează niște jaloane dintr-o componentă, nu se blochează doar componenta respectivă. Se blochează tot PNRR. În următorii 5 ani și jumătate, țara aceasta, indiferent de cine va fi condusă, va avea un mecanism de urmărire a reformelor conectat cu banii. Și dacă un minister nu-și face treaba, se blochează banii pentru toate celelalte ministere și companii.”

     Aceasta se intampla deoarece principala diferență dintre proiecte și programe se bazează pe recunoașterea în cadrul programelor că strategiile de livrare a beneficiilor pot necesita optimizarea adaptivă, deoarece rezultatele componentelor sunt realizate individual. Rezultatele livrate de componentele unui program contribuie la livrarea beneficiilor preconizate ale programului şi, dacă este necesar, la perfecţionarea strategiei programului şi a componentelor sale. In PNRR liniile majore de acțiune (investiții și reforme) nu pot funcționa fără celelalte pe termen lung, pentru că se urmăreste să se stimuleze prosperitate economică în mod durabil prin locuri de muncă bine plătite pentru români. Deci, dacă la Transporturi se ratează un proiect, sunt blocați banii și pentru Educație (sau invers) !

     Comisia Europeana (CE) va face o evaluare impreuna cu guvernul Romaniei odata la 6 luni, iar daca jaloanele asumate au fost puse în practică, va fi eliberată o nouă tranșă de bani. Mecanismul e diferit de cel cu care eram obișnuiți:  după ce dă drumul la mecanism, CE nu mai are control: ai stabilit jaloanele, le atingi, CE dă verde, vin banii; daca nu, NU !

     Valoarea principală a managementului acestei iniţiative ca program se bazează pe conștientizarea disponibilității managerului de program de a adapta strategiile pentru optimizarea livrării beneficiilor. Ca o consecinţă, nevoia potenţială a unui program este de a optimiza livrabilele rezultatelor componentelor sale şi nevoia sa potenţială de a modifica strategia sau planurile sale și componentele programului, acestea putând fi urmărite într-un mod iterativ și nesecvenţial. Într-un program, urmărirea iterativă a componentelor este de aşteptat să producă un flux de ieşiri şi rezultate care contribuie la beneficii. Beneficiile programului pot fi realizate treptat pe toată durata programului sau pot fi realizate la sau după terminarea programului.

     Dar implementarea va fi complicată. Trebuie să măsuram de o mie de ori ce se pune în reforme și investiții deoarece riscurile sunt foarte mari, mai ales în zona infrastructurii rutiere pentru care a fost o luptă imensă să fie introdusă în PNRR și care a căpătat, până la urmă, o pondere importantă (7.6 miliarde euro). Pentru a se intelege mai bine modul de desfasurare, sa analizam figura de mai jos, care prezinta schematic ciclul de viata al unui program.

PNRR Cycle

Fiecare dintre componente poate aduce beneficii incrementale pe măsură ce acestea sunt finalizate. Rezultatele componentelor ar putea declanșa inițierea de noi proiecte pentru a îmbunătăți în continuare procesele, satisfacția și performanța. Totuși, programul este complet când toate proiectele și programele subsidiare necesare îmbunătățirii acțiunii economice și-au realizat beneficiile planificate.

In Romania exista deja o tradiție cu întârzierea din cele mai variate motive: că licitația, că antreprenorul, că subcontractorul, că proiectantul, că expropierea, că s-a pierdut, că s-a furat etc. Nu-mi aduc aminte de vreun proiect încheiat la termenul fixat iar daca la fiecare monitorizare facuta de CE odata la 6 luni nu sunt atinse jaloanele planificate, intreaga finantare se opreste.

Managementul de program este definit ca aplicarea de cunoştinţe, abilităţi şi principii într-un program pentru a atinge obiectivele programului şi pentru a obţine beneficii şi control care nu sunt disponibile prin managementul individual al componentelor programului. Managementul de program implică alinierea componentelor programului pentru a asigura că obiectivele programului sunt atinse şi beneficiile programului sunt livrate optim, concentrandu-se astfel pe livrarea coordonată şi eficace a beneficiilor derivate din exercitarea unui grup de proiecte şi alte programe ale căror rezultate sunt legate între ele. Asta inseamna ca este nevoie de o cooperare interministeriala fara precedent.

In acest context, guvernul Romaniei angajează prin PNRR managementul de program pentru a îmbunătăţi abilităţile de a livra beneficii sub formă de valoare socială sau societală (de exemplu, îmbunătățirea sănătății, siguranței sau securității …etc.).  Managementul de program permite organizaţiilor să îşi urmărească mai eficient obiectivele strategice prin urmărirea coordonată a proiectelor, a programelor subsidiare şi a altor activităţi legate de program. Managementul de program urmăreşte să optimizeze managementul de proiect legat de componente şi programe pentru a îmbunătăţi generarea de valoare economică.

Cu accent pe realizarea beneficiilor şi pe mai multe componente care lucrează împreună pentru a produce rezultatele preconizate, complexitatea şi durata cererilor programului pe care managerul de program o are în vedere este o viziune largă, colectivă a tuturor componentelor programului pentru a fi înţelese temeinic progresele ce sunt conduse cu succes şi contribuţiile părţilor componente. Acest lucru deosebește şi diferenţiază managementul de program şi abordările managementului de proiect, şi explică nevoia ambelor în cadrul unui program. Managementul beneficiilor programului este domeniul de performanţă care defineşte, creează, maximizează şi oferă beneficiile furnizate de program.

Managementul beneficiilor programului cuprinde o serie de elemente care sunt esențiale pentru succesul programului. In cazul PNRR, beneficiile sunt aliniate cu alte componente ale UE, PE si CE. Managementul beneficiilor programului include procese de clarificare a beneficiilor planificate ale programului şi rezultatele preconizate şi de asemenea, include procesele de monitorizare a capabilităţii programului de a livra beneficiile şi rezultatele si de aceea CE va face cate o evaluare a PNRR odata la fiecare 6 luni.

Clienții și beneficiarii PNRR sunt în zone operaționale sau funcționale, grupuri specifice de părți interesate, anumite sectoare economice, unele industrii, anumite categorii demografice si populaţia în general. Programele şi componentele lor furnizează rezultate care să ofere beneficii ce sprijină țelurile şi obiectivele strategice.  Este important ca, odată cu producerea de beneficii incrementale, beneficiarii vizații să fie pregătiți pentru schimbarea care rezultă și să fie capabili să susțină beneficiile incrementale prin finalizarea programului și dincolo de acesta deoarece după încheierea programului, beneficiile pot continua să fie realizate.

De asemenea, managementul beneficiilor programului va trebui sa asigure că beneficiile oferite de investiția în program pot fi susținute în urma încheierii programului. De-a lungul fazei de livrare a programului componentele programului sunt planificate, dezvoltate, integrate și gestionate pentru a facilita livrarea beneficiilor programate. În timpul fazei de livrare a beneficiilor programului, activitățile de analiză a beneficiilor și de planificare, împreună cu activitățile de livrare a beneficiilor, pot fi efectuate în mod iterativ, în special atunci când sunt necesare acțiuni corective pentru a obține beneficiile programului, de aceea beneficiile programului vor fi monitorizate și gestionate deoarece beneficiile trebuie considerate o parte esențială a rezultatelor programului.

Trebuie sa intelegem cu totii ca managementul beneficiilor programului necesită o interacțiune continuă cu celelalte domenii de performanță pe toată durata programului. Interacțiunile sunt ciclice și, în general, încep de sus în jos în fazele timpurii ale programului și de jos în sus în fazele ulterioare. De exemplu, Alinierea strategiei programului, împreună cu implicarea părților interesate ale programului, furnizează intrările / parametrii critici pentru program, inclusiv viziunea, misiunea, țelurile și obiectivele strategice, precum și studiul de prefezabilitate economică care definește avantajele programului iar în momentul în care le integrezi, trebuie să prezinți studiile, studiile de impact, studiile de trafic, reducerea CO2, modul în care se fa face digitalizarea pe toate cele șase domenii și apoi reformele pentru fiecare sistem. Datele privind performanța programului sunt evaluate prin intermediul guvernanței programului pentru a se asigura că programul va produce beneficiile și rezultatele pe care le presupune.

Mediului de afaceri îi revine un rol deosebit de important, în special companiilor care vor fi implicate în proiectele majore de investiţii din domeniile-cheie ale planului, precum infrastructura de sănătate, infrastructura de transport sau cea de energie. Efortul conjugat al statului şi al mediului privat se va vedea în următoarea perioadă nu numai în ceea ce priveşte proiectele din PNRR, dar şi în absorbţia fonduilor europene din programele operaţionale pe care ţara noastră le va accesa, toate acestea fiind o oportunitate istorica.

 

EUROPROIECT ESTATE SRL


Eng. Marius Gaitan, PMP, PMI-PBA

bottom of page