top of page

Prolifierea Riscurilorprin Efectul de Unda


Prolifierea Riscurilorprin Efectul de Unda

Prolifierea Riscurilorprin Efectul de Unda


Abordarea proactiva a riscurilor reprezinta o cale de urmat pentru orice manager de proiect profesionist. Depasind cadrul riscurilor proiectului ( riscurile directe, riscurile reziduale, riscurile secundare ... etc.) acest articol prezinta succint o abordare ceva mai larga a mediului in care se desfasoara proiectul si impactul riscurilor asupra mediului organizational al beneficiarilor directi si indirecti ai proiectului.

 

Orice persoană si orice organizatie are propriul  "peisaj de risc", reprezentând un set de oportunități de care poate beneficia, alaturi de provocările care il pot limita sau ii pot amenința dezvoltarea. Peisajul de risc diferă pentru fiecare individ, organizatie, comunitate, asociație profesionala, sociala sau grup etnic, fiecare dintre acestea avand de fapt propriul peisaj de risc.

 

Aceasta situatie este valabila mai ales în contextul implementarii si desfasurarii managementului proiectelor, portofoliilor si programelor   P-P-P. Peisajul de risc al unei firme de  constructii din Spania, de exemplu, va fi foarte diferit de cel al unei firme de constructii din Romania.

 

Când se inițiaza un proiect exista posibilitatea sa  marim unele provocări și sa pierdem niste oportunități, sau vice-versa. Ca urmare, proiectele pot schimba în mod inevitabil peisajul de risc al beneficiarilor direcți si va influența peisajul risc a celor afectați în mod indirect. Acest fenomen este cunoscut sub numele de proliferare a riscurilor, un fel de efect de unda, care va rezulta din orice intervenție de dezvoltare sau implementare de proiecte, portofolii si programe.

 

Partenerii din cadrul unui proiect creaza si utilizeaza metode structurate pentru a defini obiectivele prioritare ale intervențiilor și un curs de acțiune ce urmează să fie urmat, fiind util sa definineasca inclusiv cadrul logic (Log Frame) și Teoria Schimbarii (Theory of Change). Dar exista si peisajele de risc ale tuturor celor care vor fi impactati de proiect, care deasemenea trebuiesc luati în considerare. Monitorizarea schimbărilor declanșate în peisajele de risc ale beneficiarilor pentru a ne asigura că, în cele din urmă nu-i vom lăsa mai rău, este la fel de necesara ca si Planul de Raspuns la Risc.   Asumarea responsabilitatii pentru proiecte prin asigurarea de reactii la peisajele de risc în schimbare, reprezinta de fapt un mod de actiune proactiv.

 

Programele de dezvoltare prin P-P-P ar trebui sa ia în considerare în mod constient peisajele de risc prin includerea unor etape distincte în procesul de planificare, precum:

  • Înțelegerea peisajului de risc inițial al beneficiarilor țintă, înainte de orice intervenție prin proiecte, portofolii si programe – P-P-P.

  • Setarea obiectivelor prioritare pentru P-P-P, catre un peisaj de risc dorit (tinta) pentru beneficiarii primari. Aceasta necesită o analiză atentă și o actiune explicită la potențiale provocări și oportunități vizate, pe care intervenția noastră prin P-P-P le-ar putea declanșa pentru beneficiarii săi. Ar trebui să ne gândim de asemenea, la posibilele legături între diferitele riscuri din peisaj (riscuri în rețea), precum și sa avem în vedere riscurile care ar putea fi declanșate pentru un ciclu mai mare de beneficiari indirecți.

  • Proiectarea unui sistem de monitorizare și evaluare pentru a furniza feedback cu privire la progresele înregistrate atât în schimbarea peisajului de risc (viziune retrospectivă), cat și expunerea la riscurile emergente (din perspectivă anticipativa).

  • Asigurarea unei învățari proactive pe parcursul punerii în aplicare a inițiativei de dezvoltare pentru a cuprinde schimbarile emergente și pastrarea unui curs tinta pentru peisajul de risc dorit.


Gândirea bazata pe risc ar trebui să constituie o parte esențială in planificarea dezvoltării, astfel încât să putem proiecta interventii de dezvoltare prin P-P-P, astfel incat sa sporim oportunitățile și sa minimizam  amenințările destinate beneficiarilor. Utilizarea de peisaje de risc, oferă un mod clar pentru a se asigura că riscul este luat in considerare în mod corespunzător, în contextul implementarii de P-P-P.

EUROPROIECT ESTATE

Eng. Marius GAITAN, PMP, PMI-PBA - Senior Project Manager & Civil Engineer

0 afișări0 comentarii

Comments


bottom of page